Har Mormonkyrkan hela sanningen?

Låt mig komma med ett djärvt uttalande – nej, Mormonkyrkan har inte hela sanningen. Mormonkyrkan har tillräckligt mycket sanning så att medlemmarna kan bli frälsta. Det centrala är tron på Jesus Kristus som deras Herre och Frälsare. Han har försonat människorna med Gud Fadern.

Hur ofta hör inte mormoner att Mormonkyrkan är en sekt på grund av att Mormonkyrkan anser att de har hela sanningen? Ofta, mycket ofta. Men Mormonkyrkan påstår inte att den har hela sanningen. Den påstår precis som alla andra kyrkor och samfund att den har lite mer sanning än andra – men detta är en naturlig sak inom religionens värld.

Mormonkyrkan är dessutom så vidsynt att den påstår att andra kyrkor och samfund också har sanning, men bara lite mindre. Mormonkyrkan påstår alltså inte att den har helt rätt och alla andra har helt fel.

Mormonkyrkans trosartiklar ger oss en ledtråd, och speciellt den nionde: ”Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.”

Hmm.. det finns alltså saker som inte ännu är uppenbarat för profeterna och apostlarna i Mormonkyrkan. Kan de då veta allt redan här och nu? Nej, naturligtvis inte. Det finns en hel del som inte ännu är uppenbarat och som de därmed har en felaktig uppfattning om just nu. De väntar på att bli korrigerade av Gud. Uppenbarelserna kommer att ge dem mera sanning där de just nu tror fel saker. Dessa uppenbarelser och visioner kommer inte på en gång, utan det kommer steg för steg, lite i taget.

Ju längre tiden går, desto mera kunskap finns i kyrkan. Det är först i Tusenårsriket som den fulla uppenbarelsen kommer i och med Jesu Andra ankomst. Det vi ska tänka på är att alla människor på jorden är vår Himmelske Faders älskade barn, hans söner och döttrar. Vi är alla ofullkomliga människor, och vi här på jorden för att lära oss saker, gå i en andlig skola och växa som människor. Ingen av oss kommer att hinna bli fullkomlig redan här och nu under vår tid på jorden, och vi kommer alltid att behöva vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, både här på jorden och i himlen. Det bästa av allt är att vi inte behöver oroa oss för om vår familj, vänner, arbetskamrater och alla andra ska komma till himlen eller ej. Vi kommer alla att träffas där pga Jesu försoningsverk. Det tar kanske lite olika lång tid, men Jesus överger inte en endaste av oss.

Måste man som mormon hålla med om allt i Mormonkyrkan för att få lov att vara medlem? Nej, absolut inte. Vi kan se gång på gång genom historien att profeterna och apostlarna i kyrkan inte håller med varandra. Detta utnyttjar antimormonerna då de hänvisar till en profet och påstår att Mormonkyrkan därmed tror samma sak. Men så är det inte.

Det finns så många olika sorters medlemmar i kyrkan. Visste du att en del håller på med yoga, reiki, meditation, mindfulness, örter som medicin osv? Andra mormoner tycker bättre om att gå till en psykolog och äta vanlig skolmedicin. Spännvidden i hur mormoner är och vad de gör är mycket stor, och det gäller att finna det som man mår bäst av själv.

Men precis som i alla andra kyrkor och samfund så är det inte ok att sprida oro i kyrkan. En medlem i Svenska kyrkan kan inte under mötena propagera för en sak som kyrkoherden är emot. Det kan medlemmen inte heller göra före eller efter mötena om det sker på Svenska kyrkans tomtmark utanför kyrkan, inte heller före eller efter mötet i kyrkolokalen mm. Samma sak gäller i Mormonkyrkan och alla andra kyrkor. Det är förbjudet att sprida propaganda i kyrkolokaler och på tomten där kyrkolokalen står. Detta gäller alla religiösa byggnader. En kyrka är inte en sekt bara för att man inte får detta. För Katolska kyrkan gör lika dant, det gör Svenska kyrkan, baptistkyrkan och alla andra kyrkor.

https://en.wikipedia.org/wiki/One_true_church

http://www.ldsholisticliving.com/

http://media.wix.com/ugd/ac885b_c59bd169a45a4f0f83b7fed4f953a0e0.pdf

http://www.deseretnews.com/article/705368512/Yoga-aids-both-physical-and-spiritual-growth.html?pg=all

http://www.pshm.org/mormonmedicine.shtml