Depression och religion

depressionFör några år sedan skrevs det mycket om att Utah var den delstat i USA som hade mest depression. Statistiken byggde bl a på att Utahbor i större utsträckning fick utskrivet antidepressiv medicin och att det var sämre ställt med tillgång till medicinsk hjälp.

Other contributing factors in the rankings were a state’s percentage of residents who say they can’t afford health care, prevalence of serious depression and suicide rate.”(Källa: Deseret News.Utah leads the nation in rates of depression. 20071129)

Statistiken kom att användas av kritiker till kyrkan för att försöka framhäva hur destruktiv den mormonska religionen var. Jämförelser med andra delstater med en hög andel invånare som var medlemmar i kyrkan visade dock att det inte verkade finnas någon koppling mellan depression och religion.

Några av de orsaker till en högre statistik för depression som har tagits upp har varit att de delstater som ligger inom Klippiga bergen har en högre grad av depression. Jämför delstaten Hawaii som ligger i toppen bland stater med låg depression.

Kvinnor lider statistiskt sett i högre grad av depression än vad män gör. När jag läste en kurs i psykiatri på universitetet förklarades den skillnaden till viss del av att män med depression tenderar att självmedicinera sig själva med alkohol och droger och därför hamnar utanför statistiken. Överför man det till medlemmar i kyrkan, där aktiva medlemmar vare sig använder sig av alkohol eller andra droger, så förklarar det i viss mån Utahs statistik över utskriven antidepressiv medicin.

Som kvinna boende i Sverige har jag ovanligt många barn, fyra stycken, men för att vara medlem i kyrkan där stora barnkullar är vanligt, är fyra barn inget iögonfallande, inte ens i Sverige. En graviditet är en för kroppen och psyket omvälvande erfarenhet och sannolikheten för depression ökar. Har man då stora barnkullar, som i Utah, är det troligt att kvinnorna där i högre grad drabbas av depression. I en medicinsk studie gjord på kvinnor i Utah som är medlemmar i kyrkan framhävs att kyrkans lära att man ska sträva mot fullkomlighet har lett till misstolkningar och bidrar till känslor av otillräcklighet. (Källa: Deseretnews: UVU professor’s study puts focus on LDS women and depression. 130131)

Attityden bland medlemmar i kyrkan till medicinsk vetenskap är mycket positiv. Är man sjuk ska man inte tveka att söka sjukvård. Det är en del av att ha omsorg om sin kropp och själ. Även inställningen till att söka professionell vård vid psykisk ohälsa är positiv. Ser man till Utahs statistik så är det inte bara antidepressiva medel som skrivs ut i högre utsträckning, utan Utah ligger också högt vad gäller utskrivning av penicillin, insulin,  medicin mot sköldkörtelproblem, antireumatiska medel och medicin mot epilepsi. (Källa: All about Mormons)

När det gäller ”well-being” rankas Utah paradoxalt nog högt och låg på första plats 2008.Well-being, eller välbefinnande,  handlar bl a om fysisk och emotionell hälsa. 2012 kom Utah på fjärde plats. (Källa: http://www.gallup.com/poll/152912/hawaii-no-wellbeing-west-virginia-stuck-last.aspx)

En stor del av den kritik som tillskrivs kyrkan och depression handlar som sagt om livsstil, snarare än om ren teologi. Naturligtvis kan man säga att teologin leder till livsstil, men även en sund livsstil kan gå till överdrift. Kyrkans teologi räknas som en görandets religion, dvs man agerar och verkar för det goda. Det är därför inte förvånande att Utah rankas som den delstat där det uförs mest volontärarbete.
(Källa:Utah ranked #1 Volunteering State in the nation for the 6th year running) Andra saker där kyrkan anses ligga till grund för medlemmars depression är pressen på att man ska gifta sig tidigt. De som inte gör det kan uppleva känslor av misslyckande. Kyrkans fokus på vikten av heterosexuella äktenskap medför naturligtvis också att medlemmar som har en homosexuell läggning kan känna sig exkluderade.(Källa: The Salt Lake Tribune 101025)

Min erfarenhet av kyrkan och depression är att vår kyrka är väldigt tolerant i sin inställning till att man mår dåligt. Att må dåligt kan ses som något skamligt, även i vårt svenska samhälle, men i kyrkan kan medlemmar tala helt öppet och fritt om sina depressioner, att de tar antidepressiva, att de går till en psykolog osv. När jag läser kritik mot kyrkan relativt depression så kan jag inte hjälpa att tänka att jag känner mig tacksam över att tillhöra en kyrka där man är accepterad, trots att man kanske inte alltid mår så bra och att detta inte har att göra med att man syndar eller saknar tro eller är någon slags förlorare. Alla människor har rätt att må dåligt utan att ifrågasättas. Många gånger beror också depression på rent ärfliga faktorer. Det finns teorier om att stora mormonsläkter i Utah också bär på genetiska förutsättningar för depression. (Källa: Am J Hum Genet. 2003 December; 73(6): 1271–1281:
predisposition Locus for Major Depression at Chromosome 12q22-12q23.2)
En syster i min församling berättade för mig att stora delar av hennes släkt har en sort genetisk depression där det krävs att man tar starka doser antidepressiva för att medicinen ska verka. Den systern är för övrigt den enda medlemmen i kyrkan i hela släkten.

Man ska vara försiktig när man ska tolka statistik. När jag läste sociologi fanns storkbegreppet. Man kunde statistiskt bevisa att bebisar kommer med storken. Vid industrialiseringen minskade antalet storkar, samtidigt som nativiteten sjönk. Naturligtvis finns det en annan förklaring än att storken kommer med barnen, i det här fallet att industrualiseringen medförde miljöförstöring, till men för storken, samtidigt som det ökade levnadsstandarden, vilket medför att nativiteten sjunker.

http://www.deseretnews.com/article/695231614/Utah-leads-the-nation-in-rates-of-depression.html

http://en.fairmormon.org/Utah/Statistical_claims/LDS_use_of_antidepressants

http://www.mentalhealthamerica.net/go/state-ranking

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CHsQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.uvu.edu%2Fstudenthealth%2Fdocuments%2FDepression%2520in%2520Utah2.pptx&ei=BXRpUaTHEeeE4ASVjoGIBg&usg=AFQjCNFRFEWEsoR9M-_ITKItapisUHzcvw&sig2=_3CgFo-84hQp4QqjXlV9Rg

http://www.deseretnews.com/article/640196840/Why-high-antidepressant-use-in-Utah.html?pg=all

http://www.mcprovidence.org/mormon-charity/does-the-high-mormon-population-have-anything-to-do-with-these-utah-facts

http://healthandreligion.wordpress.com/category/statistics/