Fejkad genealogi 2: Muhammed

muhammedGenealogi, eller släktskap, har i forna tider varit av oerhört stor vikt. Kanske var det främst med den framväxande borgarklassen under industrialiseringen som inte längre börd, utan prestation, var det som avgjorde. Hos muslimerna gällde kanske inte först och främst släktskapet till kung David, utan istället var det viktigt att vara en släkting i rakt nedstigande led till profeten Muhammed. På en webbsida som heter Questions on Islam reds begreppen ut. Där förklaras under titeln Calling oneself as descendants of prophet Muhammad hur människor som ville legitimera sin makt fejkade sitt släktskap med profeten Muhammed.

Själv har jag upptäckt att om man är släkt med Tersmeden så är man släkt med både kleti och pleti. Jag känner mig lite tveksam när det visar sig att jag genom denna släktlinje är släkt, förutom med kung David också  i rakt nedstigande led med både med Odin (!), Muhammed och Djingis Kahn. Det gällde kanske för adeln att säkra sina positioner.?

Här är min släktlinje ner till Muhammed:

Prophet Muhammad of Islam (PBUH) is your 45th great grandfather.

You

Kerstin Troberg (Bothén)
your mother

Greta Bothén
her mother

Georg Fredrik Söderhielm
her father

Johan Fredrik Söderhielm
his father

Per Söderhielm
his father

Ulrika Tersmeden
his mother

Jakob Tersmeden, d.ä.
her father

Reinhold Tersmeden
his father

Herman Tor Smede-Zeerschmitten
his father

Magdalene Hoyer
his mother

Kasper (Caspar) Hoyer
her father

Marike (Maria) Splenters (Canuta)
his mother

Geseke Knutzen
her mother

Frederick I King of Denmark and Norway
her father

Dorothea of Brandenburg
his mother

John II ”the Alchemist” Markgrave of Brandenburg-Kulmbach
her father

Friedrich I Kurfürst von Brandenburg
his father

Elisabeth von Meissen
his mother

Friedrich II ’the Serious’ Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen
her father

Friedrich I, Markgrave of Meissen
his father

Margherita di Sicilia
his mother

Isabella of England, Holy Roman Empress
her mother

John Lackland, King of England
her father

Eleanor of Aquitaine, Queen of France and England
his mother

Aénor de Châtellerault, duchess of Aquitaine
her mother

Aimery I, vicomte de Châtellérault
her father

Boson (Boso) de Châtellérault, Vicomte de Châtellérault
his father

Gerberge de la Rochefoucauld
his mother

Unknown wife of Foucauld
her mother

Hugues de Lusignan, III
her father

Agnès de Razès
his mother

Sigebert VII, Count of Razès
her father

Bera VI the Architect, Count of Razès
his father

Arnaud I, Count of Razès
his father

Guillaume III, Count of Razès
his father

Guilhelm II, Count of Razès
his father

Siegbert VI, Count of Razès
his father

Hildéric I, comte de Razès
his father

Bera V, comte de Razès
his father

Argila, comte de Razès
his father

Bera IV, comte de Razès
his father

Susu bint Uthman
his mother

Uthman Emir de Cordoba ibn Abu Musa
her father

Umm al-Umayyah
his mother

’Aisha binte ’Uthman
her mother

Ruqayyah bint Muhammad
her mother

Prophet Muhammad of Islam (PBUH)
her father

 

http://www.geni.com/people/Prophet-Muhammad-of-Islam-PBUH/6000000000388939419?through=6000000002997995944