Antje Jackelén blir Svenska kyrkans nya ärkebiskop

Antje JackelénSvenska kyrkan skulle välja en ny ärkebiskop. Redan i det första valet så blev det majoritet för Antje Jackelén. Hon anses vara ganska så liberal, och en del kristna reagerar starkt på hennes åsikter. Hennes åsikter liknar en tidigare ärkebiskops, KG Hammar.

– Jungfrufödseln är en mytologisk term för att förklara det unika. Den som tolkar jungfrufödelsen som en biologisk fråga har helt missat poängen.

Detta är en intressant sak som Jackelén tar upp. Mormoner tror inte att Gud Fadern hade sex/samlag med jungfru Maria. Fast tyvärr sprider en del bokstavstroende/fundamentalistiska kristna falska påståenden som att mormoner tror att Gud Fadern och jungfru Maria hade sex/samlag. Men det är helt fel. Vid Jesu Kristi inkarnation (Guds Ord blev kött) så var både den Helige Ande och Gud Fadern närvarande, och miraklet skedde då jungfru Maria blev havande med Jesus Kristus. Hur allt detta skedde vet vi inte. Det är faktiskt ett mysterium då Gud inte har uppenbarat mer om denna händelse. Som mormon så håller vi med den blivande ärkebiskopen till fullo.

– Det är självklart att muslimer och kristna ber till samma Gud. Jag tror att vi i framtiden kommer att inse att vi har mer gemensamt med troende i andra religioner än med dem i vår egen tradition.

Ja, här tar Jackelén upp ännu en stor och viktig sanning. Tyvärr så finns det fundamentalister inom kristendomen, judendomen och islam som påstår att de abrahamitiska religionerna inte tillber samma Gud. Kan Gud stoppas i en låda och begränsas? Kan ett mynt ha två sidor och ändå vara ett och samma mynt? Som mormon så håller vi fullständigt med den blivande ärkebiskopen.

– Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen.

Här tar Jackelén upp just detta att fastän Jesus är Guds Ord inkarnerad så finns Guds sanning överallt i hela skapelsen. Det som är sant är sant oavsett var man finner den. Ingen har ensamrätt och patent på sanningen förutom Gud. Det finns mycket sanning i islam och judendomen, ja även i de icke abrahamitiska religionerna. Precis detta tror mormoner och vi håller med den blivande ärkebiskopen till fullo.

– Helvetet är ett inomjordiskt tillstånd, det finns inga eviga straff.

Absolut, så sant så sant. Jackelén tar upp detta med den dubbla utgången, himmel och helvete. Den som tror sig ha hamnat i helvetet efter sin död kan vara förviss om att helvetets portar inte är stängda. Jesus Kristus har öppnat dörren och även där så finns räddningen tillgänglig. Priset är betalt av Jesus Kristus en gång för alla. Med andra ord så verkar det som att det inte är bara är mormoner som tror att alla kommer till himlen. Helvetet är inte en plats utan ett inomjordiskt tillstånd. Även den blivande ärkebiskopen tror så och vi mormoner håller med henne till fullo.

– Bibeln ska inte ses som en samling sanningar. Vi tror med Bibeln.

Precis. För den som tror att Bibeln är en samling sanningar blir fundamentalist/bokstavstroende. Mormoner är inte bokstavstroende. Antimormoner brukar klaga på att Mormonkyrkan ständigt förändrar sin teologi. Jackelén uttrycker sig mycket bra då hon säger att hon tror med Bibeln. Det gör mormoner också och håller med den blivande ärkebiskopen till fullo.

http://m.dagen.se/nyheter/se-utfragningen-av-arkebiskopskandidaterna/