Uppdatering om månggifte bland kyrkans tidiga medlemmar på kyrkans officiella hemsida.

pluralKyrkan har i dagarna uppdaterat sin officiella hemsida med en artikel kallad ”Plural marriage and families in early Utah.” (Månggifte och familjer i det tidiga Utah).

Här framkommer att månggifte tillämpades under ett par decennier efter det att kyrkan inte längre officiellt tillät månggifte i kyrkan. Idag får inte en person som ingår månggifte ens vara medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Den kände historieforskaren Jan Shipps, som specialicerat sig på mormonhistoria, upplever hemsidan som en välgjord summering om vad som har täckts in av flertalet forskare som tillbringat många år med forskning kring månggifte.

Det är också en respons i rätt tid för att svara mot all dålig historisk information på Internet, uppger Shipps. Nu kan personer som googlar en fråga om mormonsk historia få ett bra akademiskt svar, snarare än den sorts svar som tillhandahållits av anti-mormoner eller av människor som inte är experter inom området. Shipps ser artikeln som en del av kyrkans nyligen gjorde försök att vara öppna vad gäller kyrkans historia. ”SDH kyrkan har blivit mer öppen om sin historia än den någonsin varit tidigare, och tillhandahåller faktamässig information till medlemmar och allmänheten.”” (Källa:The Salt Lake Tribune 131217)