Byt till ett tjusigt efternamn

soderhielm
Söderhielmska vapnet

När jag var yngre så föreslog min mamma mig att hon skulle ta sin mammas flicknamn, Söderhielm, och att jag i min tur skulle ta min mammas nya efternamn och i min tur heta Söderhielm. Nu var jag inte så pigg på tanken eftersom jag älskar att heta Troberg. Troberg är visserligen inte adligt, men ett fint gammalt finlandssvenskt släktnamn.

Idag fick jag veta att en släkting till mig boende i Norge har bytt efternamn till Gyllenspetz. Namnet finns långt bak i tiden på hans morfars sida. Min släkting är en ivrig släktforskare och har man det intresset är det lätt hänt att man ramlar på ett fint släktnamn som man gärna vill bära själv.

Min släkting är numera norsk medborgare, från att tidigare bara varit svensk medborgare, men han tror att reglerna för namnbyte gäller öven för personer som bara är skrivna i Norge. Som bekant är svensk namnlag restriktiv. Man kan inte byta namn till ett adligt namn eller släktnamn, utan att kunna påvisa släktskap.

20 § Har någon förvärvat ett egenartat efternamn, får ett namn som lätt kan förväxlas med detta användas av någon annan endast om han eller hon enligt denna lag kan åberopa rätt till namnet eller om han eller hon eller släkten av ålder eller annars enligt ortens sed har burit det som tillnamn. (Källa: Notisum.se namnlag)

I Norge är reglerna enligt min släkting annorlunda:

Nya namn kan tas i Norge (alltså, ”nya” i Norge) förutsatt att de inte är stötande på något vis. Namn som bärs av mer än 100 personer i Norge kan tas fritt. För namn som bärs av 1-100 personer, behövs tillstånd.” (Källa: fb-konversation)

Min släkting tror inte att han hade fått byta namn till Gyllenspetz i Sverige, men i Norge var Gyllenspetz ett ”nytt namn.

Utdöda adliga namn får man inte byta till om de är ”kända”. En kvinna fick t ex avslag på ett utdött adligt namn.

Vi hade ett fall gällande ”Lejonkrona” som gick ända till regeringsrätten, det föll till sist på att namnet finns med i lexikon.” (Källa: Svd 090420. Många vill byta till adligt namn)

Det verkar dock som om det har blivit lättare på senare tid att byta till ett utdött, adligt namn. (Källa: Dagens juridik. 1208. Fritt fram att byta till adligt namn från utdöd…)

Det påminner mig om att vi har en stockholmsfamilj i kyrkan som förut hette Karlsson, men bytte till Stenkrona. En del kanske känner till familjen då de ställde upp i Malou von Sieverts program i samband med presidentvalet 2012 och berättade om sin tro. (Källa: Teve4 play: Familjen Stenkrona om livet som mormon) OBS! Man kan se klippet fortfarande trots 30 dagarsregeln för visning.