Universum skapar inte liv – det är liv som skapar universum.

gudshand
Guds hand i Kosmos

När jag läste humanvetenskaper så lärde jag mig att det var en stark gränslinje mellan naturvetenskaplig och humanistisk  vetenskapstradition. Inom humanistisk vetenskap finns en mängd konkurrerande vetenskapliga teorier, men inom naturvetenskap finns EN vetenskapstradition. Naturvetenskap är som en sekt, men en enda gällande sanning.

En av de största vetenskapsteoretikerna i efterkrigstiden, Thomas Kuhn, lanserade teorin om paradigm – anomali – paradigmskifte. Han menade att det inom naturvetenskapen fanns en stark vetenskapstradition om hur saker förhöll sig och hur forskningsresultat skulle tolkas. Det som skedde efterhand var dock att det dök upp saker inom forskarvärlden som motsade vad som man kommit fram till i den etablerade forskningen. Detta kallades för anomalier. Till sist fanns det så många anomalier att den accepterade vetenskapstraditionen ansågs ohållbar. Då skedde ett sk. paradigmskifte och en reviderad vetenskapstradition hade tagit vid.

Vad som sker alltmer idag verkar vara att naturvetenskapen alltmer börjar likna humanvetenskapen, där konkurrerande teorier kan existera samtidigt. En uppstickare i sammanhanget är Robert Lanza. Lanza är en mycket känd amerikansk forskare som bl a arbetat inom kloning och genetisk ingenjörskonst. Enligt Lanza så är det liv och biologi som styr universum inte vice versa. Liv skulle också vara odödligt dvs när våra kroppar dör så lever jaget kvar.  Hans resonemang för alltså samman existentiella frågor om liv efter döden med naturvetenskap.

Aftonbladet 140112. Guds hand fångad på bild.