Nästan en tredjedel av de amerikanska urinvånarnas gener från väst med koppling till mellanöstern och Europa

västraeuroasienAmerikas urinvånare har ett mer komplicerat arv än vi hitintills har trott, uttrycker National Geographic i en artikel publicerad i november förra året.

Nästan en tredjedel av de amerikanska urinvånarnas gener kommer från väst euroasiska människor med koppling till mellanöstern och Europa, snarare än uteslutande från östasiater vilket man tidigare trott, enligt en nyligen sekventierad arvsmassa.

Baserat på ben från armen på en 24 000 år gammal Siberisk ungdom, så kunde forskare uppdaga nya rötter för Amerikas urinvånare, likväl som att röra om i debatten om den amerikanska urinvånarnas identitet, säger experter.

Studiens författare tror att den nya studien också kan hjälpa till med att lösa en del svårlösta pusselbitar om den Nya världens människor, vilket inkluderar genetiska konstigheter och inkonsistens inom arkeologi.

Dessa resultat var en stor överraskning för oss” sa  medskribenten och specialisten på forntida DNA, Eske Willerslev, vid Köpenhamns universitet, Danmark.

Jag hade inte förväntat mig någonting sånt här. Ett genom (arvsmassa) som kan kopplas till dagens västra Euroasiska populationer och dagens amerikanska urinvånare var verkligen förbryllande i början. Hur kunde det här ske?”

Benet från armen av en treårig pojke från Mal´ta nära Lake Baikal kusten i sydcentrala Siberia ger vid handen att det kan vara den äldsta arvsmassan från moderna människor som någonsin sekventierats.

DNA från kvarlämningen avslöjade gener som idag kan återfinnas i västra euroasister i Mellanöstern och Europa, så väl som andra unika egenskaper för de amerikanska urinvånarna, men inget bevis för någon som helst koppling till moderna östasiater….

Tidigare teorier har föreslagit att de amerikanska urinvånare härstammar fån en grupp östasiater som korsade Berings sund via en landbrygga för kanske 16.500 år sedan, kanske tidigare.

Den här studien förändrar den här teorin eftersom det visar sig att en signifikant minoritet av de amerikanska urinvandrarna faktiskt inte kommer från Öst Asien, utan från ett folk som är relaterat till dagens västra euroasiater.” säger Willersley.

Det är ungefär en tredjedel av arvsmassan, och det är mycket”, tillägger han. ”Så ur den synvinkeln så tror jag att det förändrar historiebeskrivningen en del.

Fastän landbryggan fungerade som en överfart till Amerika, så ger studien nu bilden av de amerikanska urinvånarna som en grupp som tillkommit genom mötet av två skilda populationer,  en med rötterna till östasien och den andra med rötterna till väst euroasier, förklarade Willerslev, vars forskning publicerades i 20  november utgåvan av tidskriften Nature.

 Willerslev tror att upptäckten ger en enklare och mer trolig förklaring till långlivade kontroverser om befolkandet av Amerika. ”Trots att vi vet att Nordamerikaner är släkt med östasiater, så är det slående att inga nutida östasiatiska populationer verkligen liknar de amerikanska urinvånarna”, säger han. ”Det är inte så att man kan säga att de är verkligen nära besläktade med japaner, kineser eller koreaner, så det verkar som om någon saknas. Men detta ger en hel del logiska förklaringar om varför de inte passar in så väl genetiskt med samtida östasiater – därför att en tredjedel av deras arvsmassa kommer från en annan population.
Fynden kan också tillåta en nytolkning av arkeologiska och antropologiska bevis, som den berömda Kennewick mannen, vars lämningar inte liknar dagens amerikanska urinvånare eller den östasiatiska populationen, enligt en del tolkningar.
 ”Kanske, om han liknar någonting annat, att det beror på att en tredjedel av hans förfäder inte kommer från östasien, utan från något som västra euroasien.

 Många frågor kvarstår som obesvarade, vilket inbegriper frågan om var och när blandningen av euroasier och östasiatiska populationer inträffade.
Det kan ha skett någonstans i Sibirien eller möjligtvis i Nya Världen,” säger Willerslev.

Jag tror det är mer sannolikt att det skedde i den gamla världen. Men det enda sättet att närma sig frågan är att ta sekvenser från mer forntida skelett av amerikanska urinvånare och sibirier.
Fascinerande frågor finns också om karaktären av de avancerade Upper Paleolithic Mal´ta samhället som nu verkar finnas i de amerikanska urinvånarnas arvsmassa.
Det siberiska barnet var funnen begravd tillsammans med alla möjliga kulturella saker,som har återfunnits frånvästra Lake Baikal och hela vägen till Europa. ”Så nu vet vi att den representerade individen med dess kultur är en väst euroasiat, trots att han återfanns såpass långt österut. Det är en intressant fråga hur nära besläktad denna individ kan ha varit med de individer som karvade dessa figuriner vid samma tid i Europa och runtomkring.

National Geographic.131120:”Great Surprise” – Native Americans Have West Eurasian Origins