Evolution för evigt….. eller jaha, blir vi gudar i detta liv??

evolution-2I slutet av 1980-talet utkom religionsskribenten Håkan Arlebrands bok om vår kyrka: Drömmen om Gudomlighet ut. Själv tyckte han säkert att han hade en klämkäck, säljande rubrik till sin bok. För att markera närheten till en annan sekt, Jehovas vittnen, så var titeln till boken om denna sekt Drömmen om riket.

Idag, med internet och vad det innebär av informationsflöde så undrar jag hur en motsvarande bok skulle se ut idag faktiskt. Men hur som helst. Jag minns att jag retade mig på titeln på boken om vår kyrka eftersom det lät precis som om allt som gällde var att vi skulle uppnå nån slags gudastatus. Visserligen är det i teorin korrekt att vissa av oss kommer att bli fullkomliga såsom gudar och vara delaktiga i att skapa världar, men allvarligt talat; än så länge har jag inte stött på någon medlem i kyrkan som drömmer om detta. Istället är det den eviga familjen som står i centrum.

Vi har tidigare på ML diskuterat evolution och Adam och Eva vid flera tillfällen. Hur kan vi kombinera religiös tro och vetenskap? Står de överhuvudtaget i konflikt med varandra? I anslutning till detta så ramlade jag över en intressant artikel som konstaterar att vi hela tiden utvecklas. Evolutionen är inte avslutat. I själva verket går vi mot att bli gudar…

2007 publicerade Dr. John Hawks, professor i antropologi vid Wisconsin-Madison universitetet en artikel i journal Proceedings of the National Academy of Sciences med titeln ”En sentida acceleration av mänsklig anpassningsbar evolution”.  Denna artikel visar på ett positivt urval inom den mänskliga populationen som har skett 100 gånger snabbare än vid någon annan tidpunkt i den mänskliga historien, och att denna enorma acceleration inom evolutionen har inträffat i synnerhet inom de senaste 5000 åren.

”In 2007, Dr. John Hawks, professor of anthropology at the University of Wisconsin-Madison, published an article in the peer-reviewed journal Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) titled “Recent acceleration of human adaptive evolution”. This article showed that positive selection within human beings has occurred at a rate 100 times higher than any other time in human history, and that this massive acceleration within evolution has happened particularly within the last 5000 years.”

Nu lyder ju inte vår teologi exakt så. Fullkomlighet är något som vi kommer att uppnå i nästa liv, men visst finns det intressanta tankar ändå. Som vi har berört tidigare så tillkom kanske inte Adam och Eva förrän i en viss fas av utvecklingen och de som föregått Adam och Eva är därför inte att betrakta som människor i teologisk bemärkelse. En annan tanke är att vi blir allmer intelligenta och därför också mer mottagliga för alltmer intellektuella aspekter på teologin, vilket även innefattar en större förståelse för sammansmältningen av sann religion och sann vetenskap.

http://www.spiritscienceandmetaphysics.com/scientific-proof-that-we-are-becoming-literal-gods/

Ny artikel om Mormons bok och DNA på kyrkans officiella hemsida

dnaKyrkan fortsätter att lägga ut artiklar i kontroversiella ämnen på sin officiella hemsida. Vi har redan skrivit om att artiklar om ras och prästadömet samt om  månggiftet nyligen publicerats på hemsidan. Nu har en artikel om Mormons bok och DNA-studier  publicerats.

En uppmärksammad läsare la märke till att kyrkan hänvisade till att man i artikeln hänvisas till bl.a. två rapporter (varav en har två medlemmar, Woodward och Perego som medförfattare) som anger att migrationen från Asien till Amerika skedde för 12-35000 år sedan. Detta ger ju naturligtvis vid handen att kyrkan inte förespråkar att människan inte fanns före 4000 f Kr.

Slutsatsen av artikeln, som är högst vetenskaplig, är att man inte kan vare sig bevisa eller motbevisa Mormons boks äkthet med hjälp av DNA och naturligtvis är det svårt att ta reda på fakta när ingen riktigt vet vad Lehi och övriga i Mormons boks berättelser egentligen hade för DNA. Dessutom har gruppen blandats upp såpass med lokalbefolkningen att det är statistiskt sett omöjligt att hitta en rak linje på antingen mödernet eller fädernet som skulle bestå av bara ”lamanit-DNA”.

Själv gjorde jag en jämförelse för en vän om mina utländska anor med rötter till italienare, araber, mongoler etc. Skulle något av detta synas i mitt DNA-test? Nej, faktiskt inte. Min mormorsmormorsmormors…mor  är med största sannolikhet till 100% svensk och min farfarsfarfarsfars…. far är förmodligen av svensk eller finsk härkomst. En av mina förfäder, 18 led bakåt, är italiensk. Då hamnar min på 1400-talet. 18 led tillbaka i tiden har man sammanlagt 2 upphöjt till 18 förfäder, vilket ger mer än 250 000 förfäder. Tänk då på att Mormons boks berättelser slutar vid 600-talet e Kr. Då fanns ett fåtal lamaniter kvar, som redan då förmodligen var utblandade med den övriga lokalbefolkningen. Lamaniternas vidare öden har vi ingen aning om. Det vi vet är att största delen av den inhemska befolkningen efter Columbus ankomst antingen utrotades eller dog ut av de sjukdomar som europeerna förde med sig till det nya landet. Fast även det är svårt att veta eftersom  uppgifterna om hur många urinvånare det faktiskt fanns vid Columbus ankomst är svår att säkerställa.

Book of Mormon and DNA studies 

http://en.wikipedia.org/wiki/Population_history_of_American_indigenous_peoples 

http://global.britannica.com/EBchecked/topic/1357826/Native-American/273135/North-America-and-Europe-circa-1492 

http://rationalwiki.org/wiki/American_Indian_Holocaust