Det kom ett email från SEA:s generalsekreterare angående Ulf Ekman

SEADet är inte varje dag som det kommer email från evangelikalerna. Gunnel fick ett nyss. Hon känner sig förundrad över att någon tar sig tid till att leta upp henne, för hon har aldrig haft kontakt med Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) tidigare.

Det kom från Stefan Gustavsson som är generalsekreterare i SEA. Länk nedan till hans artikel som handlar om Ulf Ekmans övergång till Katolska kyrkan.

Sett ur en evangelikal synvinkel så står Katolska kyrkan nästan lika långt bort från dem som Mormonkyrkan gör. Det betyder att man tolkar bibeltexten olika i vissa frågor och behandlar den historiska traditionen olika.

Ulf Ekman med fru känner sig kallade av Gud att bli medlemmar i den Katolska kyrkan. Det finns många grupperingar inom den, även karismatiska katoliker som talar i tungor. Så Ekman kommer att känna sig som hemma där.

Jag tycker nog att Ekman kunde ha vidareutvecklat lite mer om hans ansvar då han sårat personer. Det blev lite snabbt och svepande, precis som en bikt hos en katolsk präst. Ekmans framgång inom kristenheten beror på att han har haft en vässad penna och svartmålat andra och demoniserat dem. Det är därför som han är känd och framgångsrik.

Visst, det går att få förlåtelse för, men jag tror inte att folk köper förlåtelsen på en gång om de inte ser att han menar vad han säger. Han behöver vidareutveckla detta en hel del anser jag.

Han och andra ledare har skadat ganska så många människor med sin offentliga exorcism. Då fick sig både katoliker, mormoner och andra sig en mycket het slev och demonbesatta skulle befrias med hjälp av predikanter och bibellärare som skrek i krigstungor.

http://www.sea.nu/viewNavMenu.do?menuID=55&oid=85589