Romernas internationella dag idag den 8 april

romhjul”Romernas internationella dag (nationaldag) firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. Romerna har inget ”eget” land. Trots att romerna är splittrade och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen som firas världen över den 8 april.”

Vad tänker du på när du hör ordet romer? Jag tänker på allt från det skandalösa att polismyndigheter registrerar romer, att svenska folket och Volvo hyllar en rom – Zlatan, att romer som kom till USA integrerade i samhället tack vare att de slapp bli stigmatiserade och att ett par av dem hette Elvis Presley och Charlie Chaplin till att jag tänker på de romer som jag varje dag ser på gatan då de tigger pengar och mat utanför butiker. När jag släktforskar så funderar jag på varför min mormorsmor uppgavs vara så mörk. Kanske hade hon romska rötter. Än så länge vet jag inte, men det är mycket man hittar när man släktforskar.

Mest tänker jag nog på de romer som sitter och tigger. Det gör mig riktigt ont att se deras lidande och nästan mer ont gör det mig att det faktiskt finns så onda människor som trakasserar dessa tiggare på olika sätt. Vem känner för att handla på Hemköp efter att en handlare där kastat vatten på en tiggare utanför affären?

Det finns ett skriftställe i Nya Testamentet som är verkligen centralt för oss kristna och det är Matteus 25:31-40. Att leva som kristen innebär inte bara att tro på Kristus, utan att också i handling visa att  vi är villiga att följa Kristus. Det är t om så att Kristus identifierar sig med dem som vi hjälper.

”Människosonens dom

31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

Även i Mormons bok,  Mosiah 4:19-24  kan vi läsa om hur vi som Sista Dagars Heliga ska förhålla oss till tiggare:

19 Ty se, är vi inte alla tiggare? Är vi inte alla beroende av samma väsen, nämligen Gud, för alla ägodelar som vi har, för både föda och kläder och för guld och för silver och för alla rikedomar som vi har av varje slag?

20 Och se, just nu har ni åkallat hans namn och tiggt om förlåtelse för era synder. Och har han låtit er tigga förgäves? Nej, han har utgjutit sin Ande över er och har gjort så att era hjärtan fyllts med glädje och har gjort så att era munnar blev tillslutna så att ni inte kunde tala, så utomordentligt stor var er glädje.

21 Och om nu Gud, som har skapat er och av vilken ni är beroende för era liv och för allt ni har och är, ger er allt ni i tro ber om som är rätt, med tro på att ni skall få, o, borde då inte ni ge  av de ägodelar ni har till varandra.

22 Och om ni dömer honom som bönfaller er om era ägodelar för att inte förgås, och fördömer honom, hur mycket mer rättvis blir då inte er fördömelse för att ni undanhållit era ägodelar, som inte tillhör er utan Gud, som även ert liv tillhör. Och ändå uppsänder ni inte någon bön, inte heller omvänder ni er från det som ni har gjort.

23 Jag säger till er: Ve den som gör så, ty hans ägodelar skall förgås med honom. Och nu säger jag detta till dem som är rika på det som hör världen till.

24 Och vidare säger jag till de fattiga, ni som inte har, men ändå har tillräckligt för att överleva från dag till dag, jag menar alla er som avvisar tiggaren eftersom ni inget har. Jag önskar att ni skulle säga i era hjärtan: Jag ger inte eftersom jag inget har, men om jag hade skulle jag ge.”

Det är mycket  i beskrivningen i sista versen som jag känner igen mig i – att jag önskar att jag hade kunnat ge. Samtidigt kan väldigt lite bidra till väldigt mycket.
För den som har sett Schindlers list så kanske ni minns några scener när en nazistofficer på måfå skjuter ihjäl judar från sitt fönster då hans våning ligger ihop med koncentrationslägret. Jag minns en replik från de scenerna i filmen där en person uttrycker att för denna nazistofficer så är alla judarna i lägret anonyma, de betyder ingenting för honom – och därför kan han helt samvetslöst skjuta ihjäl dem.

Anonymitet – avhumanisering är förmodligen en del av svaret på varför människor kan vara så hjärtlösa. Det är mycket svårare om man lär känna en individ. För mig har det i varje fall varit så. Jag vill därför berätta om Lida och Rosita. Det är två unga tjejer som tigger vid en Nettobutik mittemot Bergakungen i Göteborg. Då och då handlar jag på Netto och det gör mig särskilt ont att så unga flickor ska sitta i timmar utanför en butik och tigga. Jag började prata med Lida och tog henne till McDonalds. Hon fick en Big mac, dricka, pommes och glass. Försiktigt försökte jag prata med henne. Till skillnad från äldre romer så kan de yngre några ord engelska, inte mycket, men lite lite grann. Lida visade sig vara 23 år. Hon var mamma till tre barn på 2,3 och 4 år. Barnen bodde hos mormor i Sofia, Bulgarien. Pappan till barnen var borta, kanske död. Mormor var 48 år och ensamstående hon med. Lida hade åkt till Sverige med sin bror.

Jag frågade Lida vad hon behövde. Hon ville ha ett paket pampers att skicka till Bulgarien. Jag lät henne gå in i butiken och hämta paketet som jag sedan betalade. Efter detta har jag träffat på Lida ett par gånger till. Senaste gången jag såg henne var hon inne i Nettobutiken och försökte få pengar för ett pantkvitto. När hon såg mig lyste hon upp och gav mig en kram. Jag frågade henne om hon behövde något. Vi gick runt i butiken och Lida fick bröd, mjölk. Lida visade på sitt hår. Hon rullade ut sitt långa, svarta hår och pekade på shampo och balsam. Det märktes att hon blev glad över att äntligen få tillfälle att tvätta sitt hår ordentligt. Tanken slog mig hur så enkla vardagliga ting kunde betyda så mycket för en människa. Ibland sitter Rosita vid Nettobutiken istället för Lida. Rosita är bara 15 år gammal. Fastän hon tigger ser hon alltid glad ut. Själv tänker jag med förfäran på att det kunde varit min dotter. Jag har ju en Paula på 15 år. Inte hade jag velat skicka henne till ett främmande land för att tigga.

Gudrun Schyman har i en debattartikel på DN skrivit om det goda med att hjälpa tiggare. Naturligtvis behövs strukturella förändringar i samhället, att tigga är ingen hållbar lösning, men det ger ändå effekt. (schyman.se: Slanten i tiggarens mugg gör mer gott än ont.)

För de som passerar en tiggare på vägen till Systembolaget för att söka skapa lycka genom några klunkar alkohol så kan jag meddela att forskning visar att man faktiskt blir lyckligast som människa av att ge. För oss som är kristna så vet vi att det är Kristus själv som vi passerar när vi går förbi en tiggare på gatan.

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/index4fe2.html?id=133&module_instance=1&action=pod_show&navid=133

Romer i Rumänien som bli omvända till Kristus och får ett helt nytt liv:
https://www.youtube.com/watch?v=kDqVvOMk1FA

Nedan Zlatan Ibrahimovic – Sveriges mest kände rom:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc]