Vad betyder evangeliet i mitt liv?

katjaPaulKatja och Paul är ett gift par i 40-årsåldern som tillhör Västra Frölunda församling. Under ett sakramentsmöte fick församlingen möjlighet att ta del av deras berättelse om vad evangeliet betyder i deras liv. Katja betonar att ordet evangelium betyder glädjebudskap och att evangeliet också är glädje för henne.

Första kontaktakten med kyrkan var när hon som 17-åring började läsa på förskollärarlinjen. Under utbildningen blev studenterna presenterade för olika religioner så de kunde förstå den religion som de barn hade som de skulle ta hand om. Ett par missionärer kom och berättade om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och alla studenter fick var sin Mormons bok.

Katja började läsa i  Mormons bok, men kände att det tog stopp när hon fick höra talas om ”eviga familjer”. Boken ”blå och fin” följde ändå med Katja när hon flyttade och hade sin plats i bokhyllan. En dag många år senare träffade Katja på systermissionärer på Avenyn i Göteborg. De frågade Katja om hon trodde att Gud fanns. Katja svarade att hon inte riktigt visste. Då blev hon tillfrågad om hon ville veta. Det var så Katjas resa i evangeliet började. Katja började läsa mormons bok, men kände att hon mest läste det med intellektet. Men Katja bad också och fick svar på sina böner om att Mormons bok var sann. Vid ett tillfälle fick Katja en välsignelse. Det var inget i orden i välsignelsen som sa någonting, men Katja kände i hjärtat att hon hade fått en förlåtelse. Det var då Katja verkligen kände att Mormons bok var sann.

Evangeliet betyder mycket för mig” berättar Katja. ”Jag brukar be först och inbjuda Den Helige Andes närvaro och sen öppna skrifterna på måfå.” Katja känner att hon alltid får ett budskap i det hon läser som är viktigt ”just nu och just till mig.” ”Evangeliet är mitt ljus och kunskap och ger mig kraft att fortsätta vid svåra stunder.

Paul berättar att han till skillnad från Katja är uppvuxen i kyrkan. Han är amerikan och kommer från Kalifornien. Katja och Paul fick först kontakt med varandra genom internetdejting. Både Katja och Paul har judiska rötter och Paul berättar att han till skillnad från många medlemmar inte tillhör Efraims stam, utan Juda stam. Det är genom den patriarkaliska välsignelse som varje medlem får som man också får reda på vilken av israels tolv stammar man tillhör. Paul känner att han tycker mer om bibeln än Mormons bok eftersom bibeln handlar om hans eget folk. För Paul är evangeliet allt. ”If you live under my roof you live under my law”. Tillhör vi Herren ska vi också följa Herren. Vi lär oss genom evangeliet hur vi ska uppföra oss i olika situationer och vi lär känna oss själva när vi lär känna Gud. Paul refererar bl a till kyrkans president Spencer W Kimball som uttryckte att som man tänker pratar man, som man pratar, beter man sig, som man beter sig visar ens personlighet.

Det bästa Paul vet är barn och djur och ofta går tankarna till både barn och djur när han har dragit på sig ryggsäcken för marchera som soldat. Till yrket är alltså Paul soldat och han berättar om en speciell upplevelse när han verkade som soldat i Haiti. Han var där med uppgift att lugna ner oroligheter. Paul kunde t ex säga åt människor att sluta kasta sten och gick runt och bara pratade med folk. Vid ett tillfälle befann sig Paul bakom en linje av soldater när en man tog sig igenom linjen av soldater och kom fram till Paul. Paul såg att mannen hade blivit svårt torterad. Hans fingrar var brutna och det var märken över hela mannens kropp. Trots att det medförde fara för mannen att ta sig igenom linjen av soldater, gick han fram till Paul, tryckte hans hand och uttryckte ”Vous êtes trés gentil” – du är en trevlig man. För Paul var det en stark upplevelse och han känner att han med hjälp av evangeliet kan bli en bättre man.