Ungefär 10000-20000 utesluts ur Mormonkyrkan varje år

John DehlinMormonkyrkan har drygt 15 miljoner medlemmar just nu. Varje år så utesluts ca 10000-20000 medlemmar säger Matt Martinich, grundare av den ideella organisationen Cumorah Foundation till AP.

http://www.foxnews.com/us/2014/06/12/founder-mormon-women-group-faces-excommunication/?intcmp=latestnews

När en medlem i kyrkan inte längre vill vara medlem och skickar ett utträdesbrev till biskopen och ber om att namnet ska bli struket ur kyrkans rullar, så måste biskopen agera. Han får inte låta brevet ligga och låta bli att göra någonting.

Biskopen ger medlemmen två val. Antingen så går medlemmen ur Mormonkyrkan genom att ansöka om detta i ett utträdesbrev eller så blir medlemmen utesluten av kyrkan. Det går inte att bara be om att bli struken ur kyrkans rullar i den lokala församlingen.

Om medlemmen vägrar att att ansöka om utträde ur Mormonkyrkan (biskopen ger medlemmen tidsfrist och ett slutdatum då ansökan senast ska vara inne) så blir medlemmen utesluten då ansökan inte kommit in. Enkelt. John P. Dehlin skickade ett email till biskopen i församlingen och bad om att:

  1. Inte längre anses vara medlem i den lokala församlingen
  2. Inte bli kontaktad av medlemmarna i församlingen
  3. Inte bli kontaktad av ledarna i församlingen
  4. Inte finnas med på listan för hemlärare i församlingen
  5. Inte finnas med på listan för besökslärare i församlingen

http://www.scribd.com/doc/229280355/Stake-president-letter-to-John-Dehlin

Biskopen ber i brevet till Dehlin om att han ska klargöra om han menar att han vill få sitt namn borttaget ur Mormonkyrkans medlemslista eller ej. Dehlin vägrar att ansöka om ett formellt utträde ur Mormonkyrkan då han bara vill bli struken lokalt i församlingen, och i och med detta så verkar det som att han kommer att bli utesluten. Vi får vänta och se vad som händer.

Det är extremt sällan som en medlem blir exkommunicerad (utesluten) på kyrkans initiativ. I Dehlins fall så är det han själv som startade processen, inte kyrkan. Han har tidigare under året fått lov att döpa en av sina söner, och då var allt ok med andra ord.

Biskopen, som fick emailet med Dehlins önskemål, tvingas starta en undersökning vare sig han vill eller ej. Kyrkan behöver ett underlag inför ett beslut om utträde eller uteslutning, och rapporten sparas sedan. Detta på grund av att en del fd medlemmar ångrar sig och vill bli medlemmar igen.

När de då ansöker om medlemskap så tas rapporten fram. Biskopen tar då hänsyn till vad den fd medlemmen sa och de händelser som var orsaken till utträdet eller uteslutningen. Det är därför som det tar olika tid innan en sådan ansökan om medlemskap beviljas. En del fd medlemmar behöver kanske vara aktiva i församlingen i ett år innan ansökan beviljas, medan för andra tar det flera år. Biskopen behöver vara säker på att den fd medlemmen har omvänt sig och förstått hur allvarligt kyrkan ser på det hela.