SeminarieTV 11: Läran & förbunden 54-59

semSammanfattning och tankar från veckans läsning: L&F 54-59

Presenterad av seminarieelever från Umeå distrikt.
KimHeng Mong citerar nyckelskriftställe L&F 58:27.
Henrik Kohlström och Daniel Carlsson citerar nyckelskriftställe L&F 58:42-43.
Jeanette Andersson ger ett budskap om omvändelse och Guds förlåtande kraft.
Äldste Jeffrey R Holland ger ett budskap om sabbatsdagen.

http://vimeo.com/111326192

Läran och Förbunden

 

[vimeo 111326192 w=500 h=281]