Nästa kontroversiella artikeln på kyrkans officiella hemsida

snow
Kyrkans historiker äldste Snow

Kyrkans historiker äldste Steven E. Snow meddelade enligt Washington Post att kyrkan har planer på att publicera en artikel om kvinnor och prästadömet på kyrkans officiella hemsida. Ämnet är mycket känsligt i kyrkan då den feministiske förespråkaren Kate Kelly blev utesluten ur kyrkan i somras. Det var inte, som kyrkan uttalar det, hennes åsikter som medförde uteslutningen, utan hennes metoder där bl a demonstrationer utanför Generalkonferensen och påtryckningar via Media användes som verktyg för att förmå kyrkans ledning att ändra sin doktrin om kvinnligt prästadöme. Mycket spännande händer i kyrkan just nu då kyrkan har inrättat en kvinnlig sektion av Generalkonferensen, tillåtit kvinnor att hålla bön på Generalkonferensen och även nu tillåter kvinnliga kaplaner. Därför säger min profetiska inituation mig att handpåläggning av kvinnor för att ge välsignelser, vilket var praxis på Joseph Smiths tid, åter kommer att införas i kyrkan. Blir det så innebär detta att vi kommer att ha kvinnliga, avlönade kaplaner i kyrkan som kan göra allt utom att välsigna sakramentet (nattvarden) samt utföra dop och vigslar. Till detta krävs nämligen en man som innehar prästadömets nycklar.

”Elder Snow told the Times that the church commissioned several essays on controversial topics in May of 2012, and that they are considering releasing one essay on women and the priesthood. Kate Kelly, the leader of a Mormon group called Ordain Women, was recently excommunicated from the church on charges of apostasy.” Källa: Washington Post. 141111.The Mormon church finally acknowledges founder Joseph Smith’s polygamy

För den som vill se en intervju med en kvinnlig mormonsk kaplan hänvisas till denna artikel från KuTV 141107.Inside the Story: Mormon woman preacher

: