SeminarieTV 15: Läran & förbunden 77-83

bishops-storehouse_766052_inlSammanfattning och tankar från L&F 77-83

Undervisning av Louis Herrey, Roy Tunnicliffe, Mark Schütze, Äldste Williams & Svensson.

Elever från Borås:
Nyckelskriftställen av Ilse Ahlström och Jakob Johansson.
Förklaring av nyckelskriftställen: Cecilia Bensige och Antonia Gällentoft.

http://scriptures.lds.org/sv/dc/contents

http://vimeo.com/113867830

[vimeo 113867830 w=500 h=281]

SeminarieTV 15: Läran & förbunden 77-83 from Louis Herrey on Vimeo.