En app för prästadömsförättningar

sdh

En app för prästadömsförrättningar som inte är officiellt från kyrkan har nu översatts till svenska.

Följande förrättningar omfattas:

1. Smörja med olja
2. Besegla smörjelsen
3. Inviga olja
4. Förläna prästadöme och ordinera till ämbete
5. Avskilja ämbetsmän
6. En fars välsignelse och andra välsignelser till tröst och ledning
7. Ge barn namn och välsignelse
8. Döpa
9. Konfirmera
10. Sakramentet
11. Inviga hem
12. Inviga gravar

Följ länken för att läsa mer: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klapheck.priesthoodordinances