Alla inlägg av Gunnel Troberg

Orson Scott Card

Orson_Scott_CardFör den som gillar SF-romaner står Orson Scott Card högt på listan. Han är en av världens mest kända SF-författare med böcker som Ender’s Game och Speaker for the Dead.

Card är uppvuxen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och är en känd debattör för kyrkan. Han har också skrivit ett flertal SF-romaner där handlingen omfattar ”mormoner”.

Card beskriver varför han anser att Mormons bok (MB) är en artefakt och inte något artificiellt. För Card som också är professor i kreativt skrivande och har studier bakom sig i arkeologi framstår det som omöjligt att MB skulle vara något annat än en bok skriven av flera författare från en för oss idag främmande kultur.

Card menar att den tid och den kultur man lever i skulle ge sig till känna i MB. Diskussioner om Israels förlorade stammar var aktuella på Joseph Smiths tid, men i MB antyds knappt de förlorade stammarna.

På Joseph Smiths tid var romantisk kärlek en viktig ingrediens i böcker. I hela MB nämns endast tre kvinnor som flyktigast vid namn. Om det finns skillnader i den kultur som författaren skriver om så märks det genom att författaren tydligt pekar ut skillnader mellan den egna kulturen och den påhittade kulturen. Så är inte fallet i MB.

Card berättar att SF-författare vanligen använder konstiga namn, ”shmeerps” för att t ex beskriva ett djur i en främmande fauna som kanske ser ut som en kanin. I själva verket så fungerar det inte så i verkligheten.

Människor som migrerar till ett nytt land med okända grödor och djur kommer att namnge dessa grödor och djur med familjära namn. Engelska immigranter kallade t ex bison för buffel och kallade majs för indian vete och till slut bara för vete (corn) även om termen handlar om säd. Engelsmännen kände inte att de behövde skapa nya begrepp.

1820-talets amerikaner såg indianers kultur i termer av wigwam, moccasiner, kanoter och fredspipor. Inget av detta finns i MB. Istället talar MB om t ex städer. På Joseph Smiths tid förflyttade man sig med häst eller med häst och vagn. I MB förflyttar man sig till fots.

På Joseph Smiths tid bestod nätverk av förhållandet mellan anställda och arbetsgivare, politiska partier osv. I MB består nätverket i sin helhet av familjeband. I MB arbetar alla med allting: t ex arbetar på fälten tillsammans.

Det fanns inga t ex inga medelklasser. I MB kan personer, även män, svimma av hänförelse. Detta sätt att reagera var främmande för människor i det amerikanska 1820-talet, men är inget konstigt beteende i sydamerikansk kultur.

Card avslutar med att säga att Joseph Smith visserligen inte skrev MB, men att hans röst är närvarande när vi läser MB eftersom den också innehåller de grammatiska misstag och den brist för förståelse som Joseph hade när han översatte boken. Läs mer

Gladys Knights

Vem känner inte till Gladys Knights “Empress of Sou”? Hon gjorde succé under 60-, 70- och –80-talen tillsammans med gruppen The Pips. Hennes musik inkluderar allt från “Midnight Train to Georgia,” “You’re the Best Thing That Ever Happened To Me,” och “I Heard It Through the Grapevine.” Knight har spelat in mer än 30 album. YouTube

Under aidsgalan 1986 sjöng hon ”That´s whats friends are for” tillsammans med Dionne Warwick, Stevie Wonder och Elton John YouTube

Hon sjöng också signaturmelodin i James Bondfilmen Licence to kill 1989. YouTube

Vad kanske inte så många känner till är att Gladys Knights 1997 blev medlem I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. I kyrkan är hon känd för att ha retats med den dåvarande presidenten för kyrkan Gordon B. Hinckley då hon uttryckte att hans flock behövde injiceras med lite ”pep” i musiken.

Som medlem har Gladys bl a skapat kören Saints Unified Voices (SUV) som erhöll en Grammy för CDn One Voice. SAV återspeglar hennes tanke att Sista Dagars Heliga ska sjunga som en enhet.

2009 sjöng Knight ”His Eye Is On The Sparrow” och ”The Lord’s Prayer” på Michael Jacksons begravning. Gladys säger själv om sin sång att “först sjöng jag bara för att underhålla, men nu vet jag att det är en gåva från Gud och en plattform från vilken jag kan dela med mig av hans evangelium…

Jag skulle vilja ropa från bergets topp! Jag vill tala om för alla om Herren och hans underbara sanningar. Jag är så exalterad över att vara medlem i denna kyrka att mina vänner måste lugna ner mig.”

Knight har också satt ihop ett program som inkluderar henne, hennes man och dotter där de bär sitt vittnesbörd om den återupprättade Jesu Kristi Kyrka såsom Sista Dagars Heliga afroamerikaner.

Här sjunger Gladys sin egen underbara och högst personliga version av en av kyrkans mest kända sånger I am a child of God (Jag är Guds lilla barn). YouTube

Svärd och kärror i Mormons bok

Kritiker till Mormons bok hävdar att de precolumbianska indianerna inte använde svärd.

Vi kanske tänker oss svärd i metall, men det framgår inte i Mormons bok att de nödvändigtvis måste ha varit av metall. De kan istället ha varit gjorda i trä.

www.precolumbianweapons.com/swords.htm

Kritiker till Mormons bok hävdar också att kärror inte fanns under precolumbiansk tid. Vad vi vet idag är emellertid att hjulet var känt. Det man har funnit från precolumbiansk tid är hjulförsedda föremål som ser ut som leksaker, men som förmodligen var religiösa föremål.

www.precolumbianwheels.com/

www.atoda.com/amerindian/wheel.php

1882 rapporterades det första fyndet av ett precolumbianskt hjulförsett föremål. Det var drygt 50 år efter publiceringen av Mormons bok.

www.precolumbianwheels.com/Tula&wheeled_animal_effigies.pdf

Ett visdomens ord

Ett visdomens ord1 Kor 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva?

Detta bibelcitat har tolkats av många kristna som att man ska vara rädd om sin kropp och inte använda droger. I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga finns nutida skrifter som förtydligar vikten av att vara rädd om sin kropp.

Det finns flera anledningar till att man inte ska använda droger: solidaritet med människor som inte kan hantera droger, risken att man själv blir beroende, oförmåga att ta ansvar för sina handlingar och naturligtvis nedsatt hälsa.

För Sista Dagars Heliga innebär detta att man följer något som man kallar för visdomsordet (Läran och Förbunden Kapitel 89). I detta kapitel står både vad man inte ska bruka t ex tobak och starka drycker och vad som är bra för kroppen t ex säd, örter och druva .

Visdomsordet har i Sverige även inspirerat en initiativtagare till att skapa ett müsli, Müsligubbens fullkost där olika sorters säd och druva bl a ingår. Läs mer

Eftersom kaffe och svart thé inte heller brukas av medlemmar i kyrkan, har andra drycker använts. I USA finns ett thé som kallas för just ”mormon thé”. Detta thé dracks ursprungligen av de amerikanska urinvånarna och spreds till medlemmar av kyrkan. Läs mer

Utah, där ca 70% av invånarna är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, har i år placerat sig som den näst hälsosamma staten i USA. Läs mer

Även i sjundedagsadventisternas tro ingår ett sunt levnadssätt där man avstår från alkohol och tobak och där många också avstår från kött och koffein.

Studier visar att sjundedagsadventisterna har en mycket lägre incidens av cancer än genomsnittet och en ökad livslängd. Läs mer

Missouris Cherokeestam hävdar hebreiskt ursprung

Det är inte bara indier – Bnei Menasha och etiopier – Beta Israel som hävdar hebreiskt ursprung.

Nu säger sig också Missouris cherokeestam ha bevis för hebreisk härstamning och att de härstammar från israels förlorade stammar.

De uppges ha både DNA-bevis, lingvistiska bevis, arkefakter och legender som kopplar Cherokkeindianerna till ett judiskt arv.

Enligt legenderna ska Cherokeeindianerna härstamma från judar som flydde Masada på ca 70 e Kr och kom över till amerika långt innan Columbus.

Kritiker säger att Cherokeeindianerna har fått både judiskt DNA och judiska seder då de har blandats upp med judar som kommit efter Columbus. Läs mer