Alla inlägg av Mormonlady

Saker du inte visste om mormoner

 1. top secretBär oftast inga religiösa symboler. Det är bara mormoner som är präster (kaplaner) i USA’s militär som har ett kors på kragen på sin uniform.

 2. Inte alla mormoner har de heliga tempelunderkläderna, bara de som har tillstånd till att besöka templen, dvs har en tempelrekommendation.

 3. Ungefär 40% av medlemmarna är aktiva i kyrkan (går på åtminstone ett möte i kvartalet).

 4. Ungefär 20% av medlemmarna har en tempelrekommendation.

 5. Medellivslängden i Salt Lake City är 11 år högre än resten av USA. Kyrkans regler är bra.

 6. Den som blir medlem i kyrkan återupprättas både som kristen och får veta sin israeliska stamtillhörighet. Israel splittrades upp i Sydriket och Nordriket, senare deporterades de tio stammarna i Nordriket, följde med nomadiska stammar (assimilerades) norrut mot ej bebodda trakter och hamnade bla i Europa.

 7. På grund av vår israeliska stamtillhörighet vi har ärvt av våra förfäder, i kombination med vår tro på Jesus Kristus som vår Herre och frälsare, så får vi mycket ofta bönesvar (i en undersökning hade medlemmarna fler bönesvar än katoliker, ortodoxa, evangelikaler mm).

 8. Tror att de blir frälsta pga sin tro på Jesus Kristus, inte pga gärningar/arbete (kristna ledare i andra kyrkor vill gärna tänja på sanningen lite om vår tro, för att skrämma folk som är nyfikna på oss och kanske skulle vilja bli medlemmar så småningom).

 9. De som besöker oss upplever att de har kommit till urkyrkan, som den var på apostlarnas tid. En lika dan organisation som Jesus Kristus organiserade när han levde här på jorden för 2000 år sedan.

 10. Män och kvinnor är jämlika, behöver varandra.

 11. Både män och kvinnor får lov att tala (predika) på sakramentsmötet (gudstjänsten). Alla mogna aktiva medlemmar får erbjudande om att tala.

 12. Prästerna har ingen lön för sitt arbete, det är en lekmannakyrka.

Trosartiklarna

 1. articles of faithVi tror på Gud, den evige Fadern, på hans Son Jesus Kristus och på den Helige Anden.

 2. Vi tror att människorna kommer att straffas för sina egna synder och inte för Adams överträdelse.

 3. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och förordningar.

 4. Vi tror att evangeliets första grundsatser och förordningar är: Tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse, nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse, handpåläggning för den Helige Andens gåva.

 5. Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna i dess förordningar måste kallas av Gud genom profetia och handpåläggning av dem som har myndighet.

 6. Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare.

 7. Vi tror på tungomålsgåvan, profetia, uppenbarelse, syner, helbrägdagörelse, uttydning av tungomål och så vidare.

 8. Vi tror att Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt. Vi tror också att Mormons bok är Guds ord.

 9. Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.

 10. Vi tror på Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas återkomst, att Sion (Nya Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen kommer att regera på jorden samt att jorden kommer att förnyas och erhålla sin paradisiska härlighet.

 11. Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja hur, var eller vad de vill.

 12. Vi tror på att erkänna konungar, presidenter, styresmän och domstolar samt att lyda, ära och understödja lagarna.

 13. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, barmhärtiga och dygdiga och att göra gott mot alla, ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning: Vi tror allting, vi hoppas allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda allting. Vi söker efter allt som är dygdigt, älskligt, prisvärt och gott.