Kategoriarkiv: Alla inlägg

Tro av hjärtat eller tro av intellekt?

Och nu läser jag för er återstoden av Guds bud, ty jag märker att de inte är skrivna i era hjärtan. Jag märker att ni har studerat och undervisat om ondska under större delen av era liv. ” (Mosiah 13:11)

Vår tro som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka är inte bara något intellektuellt som vi förhåller oss till. Aposteln James E Talmage uttryckte att vi kunde ”hålla något för sant”, vilket är ett intellektuellt förhållningssätt eller så kan vi ”tro”, vilket omfattar hela själen.

Själva kyrkan kan jämföras med ett äktenskap. Den man är gift med älskar man och har också överensseende med. En medlem i vår församling, Eva, som är gift med en tidigare biskop, gör denna jämförelse och upplever att precis som hon har överensseende med sin mans fel och brister så har hon också överensseende med de fel och brister som finns när man ser till kyrkans historia.

Paul, som håller i denna söndagsskolelektion, berättar att han under sin mission tillbringade sex månader i Zimbabwe.  Denna mission var så tuff att Paul uttrycker att ”klarar man den så klarar man allt.”Missionen var så tuff att han nästan blev inaktiv när han kom hem.

Det var tack vare att hans tro omfattade hela hans själ som han klarade av det.

Som en kontrast nämner han en upplevelse som han hade i Sydafrika, när han var på mission där. Mormons bok kom att översättas till afrikaan av en ickemedlem. När denne man var klar med översättningen vittnade han för medlemmarna i kyrkan om att han visste att Mormons bok var en sann bok. Denne man kunde Mormons bok utan och innan, men det var en intellektuell tro som han hade skaffat sig. Tron hade inte nått hans hjärta och därför påverkade inte denna kunskap hans liv. Mannen kom aldrig att bli medlem i Jesu Kristi Kyrka och hade heller inget intresse för att bli det.

Mosiah berättar om den smärtor som Kristus gick igenom för var och en av oss. Han gjorde detta för att krossa dödens bojor och för att ta på sig vara synder.

Dock behagade det Herren att såra honom, han har låtit honom lida smärta.” (Mosiah 14:10)

Vi är verkligen Guds söner och döttrar och detta framgår också tydligt skrifterna.

Och nu säger jag er: Vilka skall tillkännage hans släkte? Se, jag säger er att när hans själ har gjorts till ett offer för synd skall han se sina avkomlingar. Och vad säger ni nu? Och vilka skall bli hans avkomlingar?
Se jag säger er att var och en som har hört profeternas ord, ja, alla de heliga profeter som profeterat om Herrens ankomst — jag säger er att alla de som har hörsammat deras ord och trott på att Herren skulle återlösa sitt folk och har sett fram emot den dagen för att få sina synders förlåtelse, jag säger er att dessa är hans avkomlingar, eller, de är Guds rikes arvingar.   Ty dessa är de vars synder han
har burit. Dessa är de för vilka han har dött för att återlösa dem från deras överträdelser. Och är då inte de hans avkomlingar?”(Mosiah 15:10-12)

Sophia som också deltar i lektionen kommenterar skriftstället med att det handlar om pånyttfödelse. Paul berättar då om en bekant till honom som är en sk. ”reborn christian” och som visade detta genom att döpa om sig. I vår kyrka döper vi inte om oss, utan vi förnyar våra dopsförbund genom att vi tar del av sakramentet, dvs nattvarden. Sakramentet tar vi för att minnas Jesus Kristus, men också för att visa att vi är villiga att ta på oss hans namn och följa honom.

Paul berättar att han vid ett tillfälle bad följande till Gud: ”Ge mig den Heliga Anden och låt mig känna att jag är din son.”Han berättar att han efter att ha hållit sin bön, känt den Helige Andes närvaro som bekräftade för honom att han var en son till Gud.

Observationseffekten

Liknelsen om glaset som är halvfullt/halvtomt. En del anser att glaset är halvfullt och andra kan svära på att det är halvtomt. Båda kanske till och med är beredda på att svära med handen på Bibeln över att just de har rätt och den andre fel. Båda har rätt, eller hur?

Tänker också på att ljuset påverkas när forskare iakttar och undersöker det. Kan vi vara säkra på att vår upplevelse av Gud inte påverkas då vi iakttar Gud? Observatören förvränger verkligheten, det vet vi av all forskning.

”One problem encountered throughout scientific fields is that the observation may affect the process being observed, resulting in a different outcome than if the process was unobserved. This is called the observer effect.”

http://en.wikipedia.org/wiki/Observation

En del teologiska spörsmål kan nog ganska så säkert härledas till just detta med observationseffekten. Det är helt naturligt att människor har olika åsikter på grund av just detta. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk, och observationseffekten påverkar vår upplevelse av Gud. Vet Gud om detta? Det borde han eftersom han vet allt, eller hur? Det är med andra ord inte så konstigt att olika samfund, kyrkor och religioner uppstår.

Så här kan du sluta röka

I Tidningen Metro idag (2012-05-31) så finns det en artikel om att sluta röka. Det är en kampanj, för idag är det internationella rökfria dagen. Liknande artiklar finns i många andra tidningar nu, för det är viktigt att minska på tobaksbruket.

Tobak dödar nästan sex miljoner människor varje år. ” Tobacco kills almost 6 million people every year and is one of the leading preventable causes of illness and death around the world. On World No Tobacco Day (31 May), WHO is calling on national leaders to be vigilant against the increasingly aggressive attacks by the industry which undermine policies that protect people from the harms of tobacco.”

http://www.who.int/en/

”Temat för årets rökfria dag är tobaksbolagens påverkan på samhället. Tobaksindustrin försöker ofta påverka kampanjer och försök för att få folk att sluta röka, och använder pengar och inflytande för att försöka påverka lagstiftning som gäller tobak.”

http://svenska.yle.fi/artikel/2012/05/31/rokfria-dagen-i-dag

Har du precis slutat att röka. Försöker du? Har du ångest? Om du slutar kommer du att må bättre efter ett tag, och din ekonomi kommer att förbättras den också. EU-kommisionens kampanj ”Ex-rökare är ostoppbara” är till för att hjälpa dig.

Bestäm dig för att sluta. Ta hjälp av en coach om du tror att du inte klarar det. Ge inte upp, för vissa dagar är bättre och andra sämre. Om du ska lyckas beror helt på dig. Allt handlar om du väljer att kliva upp då du faller för frestelsen. Gör du det så lyckas du tillslut. Suget efter ciggen kommer inte att försvinna någonsin. Acceptera det så kommer det att gå bättre. Det är bättre att inte väcka den björn som sover, som man säger. Därför är det allra bästa att aldrig börja att röka. Men om man har gjort det så är det näst bästa att sluta upp med det. Det sämsta är att fortsätta att röka.

”Kampanjen Ex-rökare är ostoppbara inspirerar och motiverar rökare att sluta röka. Den sporrar rökare att se fördelarna med ett rökfritt liv såsom bättre hälsa, pengar över till annat och såklart bättre livskvalitet. På mindre än ett halvår har mer än 150 000 rökare inom hela EU registrerat sig på kommissionens digitala hälsoverktyg iCoach, som lanserades i juni 2011. iCoach är ett steg för steg, personanpassat stödverktyg som redan har hjälpt tusentals rökare inom EU att sluta röka. EU-kommissionen siktar på att hjälpa ytterligare flera tusen att hålla sina nyårslöften, så att också de kan bli ostoppbara ex-rökare under 2012.

iCoach erbjuder personanpassade tips och råd till rökare så att de kan ändra sitt beteende och regelbundna mail som ger stöd vid varje steg på resan mot ett rökfritt liv. Här finns också ett forum som ger rökare chansen att stötta varandra och berätta sina egna inspirerande historier. Diagram visar användarens framsteg mot det slutgiltiga målet, att bli ostoppbar ex-rökare.”

http://ec.europa.eu/finland/news/press/120112_sv.htm

Hur nutida profter hjälper mig att förstärka mitt vittnesbörd

Den sjätte trosartikeln i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga lyder:

Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare

En profets främsta ansvar är att vittna om Jesus Kristus. Vi som medlemmar tar del av profetens ord genom tal, konferenser och tillkännagivanden.

Sophia, som håller detta tal om profeter, berättar att president Kimball var profet när hon var riktigt liten och hon har fått berättat för sig att han klappade Sophia på kinden när hon var bebis. Hon vet att en av de saker denne profet talade för var att ingen far, mor, son eller dotter bör vara så upptagen att de inte kan studera Herren ord.

President Benson var den president som uppmanade medlemmar i kyrkan att läsa och dela med sig av Mormons bok. Sophia minns att hon som liten delade ut en Mormons bok till sin klassföreståndare och att denne blev glad över gåvan.

President Kimball betonade att vi som medlemmar i kyrkan ska vara ett tempelbesökande folk och ha en bild på templet i våra hem. Själv har Sophia en bild av templet vid datorn för att påminna om att inte söka upp det på internet som inte är uppbyggligt och bra.

President Hunter betonade också vikten av att besöka templet.

President Hinckley bad oss medlemmar i kyrkan att sträcka oss ut och dela med oss av evangeliet. Han kom ut med Familjen  -ett tillkännagivande för världen där vår roll som man och hustru betonas. När detta tillkännagivande kom väntade Sophia sitt tredje barn. Sophia berättar om den otillräcklighet som hon kände vid denna tidpunkt och vilken tröst och kraft hon upplevde i detta tillkännagivande.

President Monson har alltid tagit sig tid att tjäna och talar om ”the sweeting feeling” när han har agerat på Den Helige Andes maning och fått en bekräftan på att man var ett svar på den personens, som han tjänade, böner. Han har berättat att han har sagt till Gud att om Gud vill att någon ska springa ärenden så är ”Tom Monson villig att springa dem för honom.”

Sophia avslutar sitt tal med att vittna om att hon är tacksam för att det finns levande Guds profeter idag och att Gud uppenbarar sanningen genom sina tjänare profeterna.

https://www.facebook.com/LDS/posts/283656881649832

The Mosque and Madrasa of Sultan Hassan

Sultan Hassan is shown here on the left, with a large dome,
while the Mosque of al-Rifa’i on the right.

One of my favorite places in Cairo is the mosque and madrasa of Sultan Hassan,which was built between 1356 and 1359 A.D.

Located at the base of the Citadel of Cairo, across a narrow street from the much more modern but equally massive Mosque of al-Rifa‘i (built, with a lengthy pause, between 1869 and 1912) where the last king of Egypt (King Farouk [d. an exile in Rome, in 1965]) and the last shah of Iran (Mohammed Reza Pahlevi [d. an exile in Cairo, in 1980]) are buried, Sultan Hassan is a marvelous specimen of Egyptian Mamluk architecture.

The interior is beautifully decorated.  In the photographs above, for example, you see, on the left, the highly ornamented mihrab of the mosque, the recessed niche that indicates the direction of Mecca and, thus, the proper direction of prayer.  To the right of the mihrab is the minbar or staircase-like pulpit of the mosque, from which the Friday noon sermon is delivered.

Elegant inscriptions from the Qur’an, written in very large Kufic script (that is, angular, and elongated vertically) against a floral arabesque background, run around much of the interior of the building.  (You can gain an idea of their size, perhaps, from what you can see of them in the first photo of the mihrab andminbar, above.)

In the very center of Sultan Hassan is an ablution fountain, for ritual washings before prayer.

It is surrounded by four iwans, or covered recesses.  (See the plan of the building, above.)  One, the principal iwan, is much larger than the three others, which are pretty much of equal size among themselves.  You can perhaps get an idea of them from the two photographs (the first one taken from above, looking down) immediately below:

This enormous mosque was also designed to serve as Sultan Hassan’s mausoleum (although, after his assassination, his body was never actually placed in the tomb that was designed for him) and as a madrasa or school.  It even included dormitories for the students:

Dormitory windows visible looking upwards
in one the building’s interior shafts.

 

The four iwans or covered porticoes were used for the teaching of Islamic law (shari‘a) according to the four different classical or orthodox ”schools” of Sunni Islam: Maliki, Hanbali, Hanafi, and Shafi‘i.

There is much, much more that could be said about this impressive and instructive building.  But it would be easier if you just came to see it with me sometime.


Daniel C. Peterson is a professor of Islamic studies and Arabic at BYU, where he also serves as editor in chief of the Middle Eastern Texts Initiative. He is the founder of MormonScholarsTestify.org. He blogs daily at www.patheos.com/blogs/danpeterson/.

http://dcpsicetnon.blogspot.se/2012/04/mosque-and-madrasa-of-sultan-hassan.html