Kategoriarkiv: De tolv stammarna

Tio civilisationer som kan ha hunnit före Columbus till Amerika.

771px-detail_of_the_emperors_approach_xuande_period

Sajten Listverse listar bl a 10 civilisationer som kan ha klått Columbus med att ha kommit först till Amerika. Själv tror jag att kontinenten ifråga har varit en melted pot under många århundraden och tagit emot både israeler, vikingar, afrikaner, kineser och polyneser. Man har hittat arkeologiska hebreiska fynd, rester av djur som tros komma från polynesien, statyer efter afrikaner osv.

En av de tio listade förslagen är faktiskt ur Mormons boks berättelser….

Källa:Listverse.com 140625.10 Civilizations That Might Have Beaten Columbus To America

Jerusalems tredje tempel – Hesekiels tempel

 

Visionary_Ezekiel_TempleTempel har en central funktion i Mormonkyrkan. Det är den heligaste platsen på jorden. Det är platsen där himmelen möter jorden. Tempel är inte någonting som kyrkan har uppfunnit, utan det handlar om något som är viktigt i Guds plan för att Messias ska kunna komma. Profeten Hesekiel beskriver det i kapitel 40 i Gamla Testamentet.

http://www.folkbibeln.net/chapter/search?bok=hes&kapitel=40

Lydnad mot tempelförbunden och vördnad i att göra templets förordningar ger frid i denna världen och löftet om evigt liv i den kommande världen.

Mormoner tror att Jesus Kristus är Messias och att han ska komma tillbaka en andra gång. Judar väntar på Messias, de tror inte att han har kommit  ännu. De tror att han kommer det judiska året 6000, dvs 2239-2240 e.Kr.

Mormoner bygger tempel för att förbereda Messias ankomst. Det kommer att byggas många tempel i hela världen, och tillslut så kommer det även att byggas ett tempel i Jerusalem.

När Hesekiels tempel är byggt i Jerusalem så finns det ett antal händelser till som måste ske innan Messias kommer tillbaka och de tusen år av fred påbörjas, en fred och frid som aldrig tidigare varit här på jorden. Ett antal judiska skriftlärda anser att Messias kommer det judiska året 6000, och att det är då som man senast måste påbörja bygget av templet i Jerusalem.

http://eom.byu.edu/index.php/Temples

http://www.mormonwiki.com/Signs_of_the_Times

Det tredje templet är beteckningen på ett framtida judendomens tempel i Jerusalem, där Salomos tempel och Serubbabels/Herodes tempel stod. Det kallas också Hesekiels tempel.

Sedan förstörelsen av det andra templet år 70 har religiösa judar bett till Gud att tillåta ett tredje tempel att byggas på Tempelberget. Denna bön har varit en formell del av judendomens tre dagliga bönestunder. Även om templet har förblivit obyggt är begreppet och drömmen om ett tredje tempel heligt inom judendomen, särskilt den ortodoxa formen. Profeterna i Tanach förutspådde att det tredje templet skulle byggas när Messias enligt judisk tro kommer. Både år 361 och 614 har återuppbyggnad satts igång, men resultatet har rivits ner av fientliga arméer.

Enligt Bibelns profetior kommer ett tredje judiskt tempel att byggas på tempelplatsen. Beskrivningen av detta tempel finns i Hesekiel kapitel 40-47. Även kristna Israelvänner kan ha en förväntan om ett tempelbygge på platsen, som uppfyllelse av Bibeln eskatologiska profetior. Judar kan inte tänka sig att ett tempel skulle byggas på någon annan plats än den av David utsedda platsen för det första templet. Synagogan är inte tillräcklig för att motsvara templets funktion.

På senare tid har dock diskussioner uppenbarats då ett relativt stort antal ortodoxa judar och Sionister velat framföra ett budskap som lyder att templet skall byggas, och då banar man vägen redo för Messias. Ritningarna är klara men dispyter råder om det är lämpligt eller inte och om det israeliska folket står bakom det.

Konceptet inom judendomen lyder att templet utgör en av de sju hemligheter för att fullfölja planen av skapelsen.

Tron är att budskapet bakom templet är gömt i grundläggande planen för de byggstenar som utgör vår värld, och var en faktor i den gudomliga planen av skapelsen. Som Talmud uttrycker sig ”Guds förväntning av den eventuella etableringen kommer före skapelsen” med vilket menas att detta är viktigare än allt annat i vår värld. Eftersom Gud hade en tanke på templet innan han hade en tanke på skapelsen i sig.

Dessa sju byggstenar utgör Torah, ånger, Edens trädgård & Gehenna, tronen av ära, det heliga templet och Messias identitet.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Jerusalems_tredje_tempel

http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple

http://www.templeinstitute.org/news.htm

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=vCsEMjpZZoo]

Snålblåst kring kristna politiker.

politikkristenDet blåser snåla vindar kring dem som vill kalla sig för kristen idag och samtidigt är politiskt aktiv.

När jag läser på lite om kristna i politiken så märker jag två tendenser:

1) Att vara kristen och hålla till på den politiska vänsterkanten kan ses som en konflikt.

2) Att vara kristen tros innebära att man också är ”abortmotståndare”, ”homofob” och ”israelvän”.

Båda dessa punkten hänger i viss mån ihop och kan illustreras med följande erfarenhet av en kristen socialdemokrat:

”Jag minns det tydligt. Jag var 16 år och på väg mot min första SSU-kurs. Jo, jag minns att jag var nervös. När vi satt där och åt mat första kvällen fick jag frågan: Kan man verkligen vara kristen och socialdemokrat?

De ifrågasatte om jag verkligen var socialdemokrat. Undrade om jag hatade homosexuella? Om jag var mot kvinnors rätt att göra abort? Det högg till i mitt bröst. För mig var dessa anklagelser inget nytt. Det som gjorde ont i mig var att jag fick höra det från dem som jag uppfattade som mina nya kamrater.

I den tidiga arbetarrörelsen var konflikterna större. De som var kristna socialister välkomnades inte fullt ut i kyrkorna och inte heller i arbetarrörelsen. Det behövdes en mötesplats där kristna socialister kunde få komma med sitt hela jag, kristna och socialister, utan att behöva välja. År 1927 bildas Sveriges Kristna Socialdemokraters förbund, mer känt som Broderskapsrörelsen” (Källa: Helagotland.se. 130418. Jonas Bergström: Är du verkligen socialdemokrat?

Som medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är jag medveten om att många medlemmar faktiskt röstar på högerblocket, många gånger på Kristdemokraterna. Annars fanns det faktiskt en tid, har jag fått höra, när medlemmar i kyrkan uppmanades att inte rösta på moderaterna eftersom dessa var så negativt inställda till mormoner. Den tiden är  lyckligtvis förbi och som medlem kan jag rösta på vilket parti som helst, vars värderingar inte står i konflikt med de värderingar vi har som medlemmar i kyrkan. Så visst, att vara mormon och rösta på socialdemokraterna är alltså inte omöjligt.

Men hur är det med att vara abortmotståndare, homofob och israelvän?

Många kristna är negativt inställda till abort, men inte alla. Från den kristna vänstern finns företrädare som inte tror på förbud, utan på att förebygga:

Det första steget för att minska aborterna kan alltså aldrig vara förbudet, det första steget måste vara arbetsrätten. I Sverige har vi drivit just den här kristna vänsterpolitiken för att minska aborterna, vi har gjort det tabu att ställa frågan om man tänkte skaffa barn på anställningsintervjuer och vi har höga ersättningar för föräldraledighet. Men ännu finns det mycket kvar. Varför får så få barn när de pluggar på högskolan – trots att det egentligen vore ganska optimalt i flexibilitet och tidpunkt i livet att få barn? Varför har kvinnor så mycket lättare att få vårdnaden om barn? Varför tar kvinnor ut så extremt stor del av föräldraförsäkringen – om vi nu vill minska antalet aborter?” (Källa: Kristen vänster. 091020. Ja till livet – om abortmotstånd från vänster)

Inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ställer vi oss negativa till abort, men skiljelinjen mellan medlemmar gäller huruvida detta ska gälla medlemmar av kyrkan eller om man också ska verka för att ickemedlemmar inte ska få utföra abort. Som exempel kan nämnas att Mitt Romney från början tog ställning för abort, för att därefter ta ställning emot abort då han gick från det ena synsättet till det andra.

Homofob betraktas man som om man t ex ställer sig negativ till samkönade äktenskap. Kristdemokraterna löste denna fråga på ett bra sätt genom att föreslå att äktenskap som begrepp skulle tas bort ifrån lagstiftningen. Tyvärr gick inte detta förslag igenom och även HBTQ-rörelsen beklagade detta har jag förstått från en lesbisk arbetskamrat, aktiv inom HBTQ-rörelsen. I debatten kritiseras kristna politiker som har samröre med Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Detta är inte svårt att förstå eftersom nätverket bl a är initiativstagare till Bevara äktenskapet och försvarar den mot homosexualitet, kontroversielle pingstpastorn Åke Green.

Vår egen kyrka har som bekant starkt kritiserats för att aktivt verka mot samkönade äktenskap i Kalifornien, prop 8, vilket blev så kritiserat även bland medlemmar av kyrkan, att det var många medlemmar som faktiskt gick ur kyrkan. Glädjande nog har medlemmar i kyrkan i allt högre grad verkat för att bygga broar. I den svenska gaynyhetssajten QX finns bl a en stor artikel med som handlar om medlemmar i kyrkan  som deltar  i prideparaden i Salt Lake City.

mormonpride

 

Flera hundra medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gick för andra året med i söndagens Pride-parad i mormonernas huvudstad Utah. Förra året gick omkring 300 heterosexuella vänner inom kyrkan med i paraden och i år räknade man med att deltagandet fördubblades.
Mormonkyrkan har kritiserats hårt i USA för att man aktivt bidragit till kampanjer mot könsneutral äktenskapslagstiftning. Budskapet i söndagens parad var ”Mormoner bygger broar.” (Källa: xq.se. 130604. Mormoner deltog i prideparaden)

Israelvän, vad innebär egentligen det? Förmodligen kritiseras den kristna sionistiska rörelsen där man eftersträvar att stödja Israel, även ur politisk synvinkel, till men för palestinier. Som exempel kan nämnas den kristdemokratiske politikern Annelie Enochson, som av sajten Alliansfritt Sverige bl a kritiseras för sin inställning i Israel-Palestinafrågan:

Annelie Enochson är kanske mest känd i sina uttalanden om Israel. Bland annat har hon anklagad Diakonia för att ha mutat kristdemokratiska riksdagsledamöter för att de ska bli mer Israelfientliga. Men störst uppmärksamhet fick hon efter att hon felaktigt påstått att Ship to Gaza hade skjutvapen och använde barn som mänskliga sköldar.” (källa:Alliansfritt Sverige.nu 130428. Kristna högern: Allnelie Enochson )

Teologin inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är något annorlunda än i andra kristna kyrkor. Vi tror nämligen inte i första hand på en bokstavlig, utan en andlig insamling av Israel och  verkar inte heller för att så många judar som möjligt ska bosätta sig i Israel. Men naturligtvis finns det en vinkling för Israel bland medlemmar i kyrkan.

Scott Gemell som är medlem i Jesu Kristi Kyrka och arbetar på National Middle East Language Resource Center  skriver en insiktsfull artikel på sin blogg om kyrkan och relationen Israel – Palestina. Han citerar sin professor James Toronto som bl a uttrycker att det finns en populär attityd bland medlemmar i kyrkan att ”Israels insamling och upprättandet av Sion skulle antyda att kyrkan stödjer judar i deras kamp med palestinier och andra araber i det heliga landet…De som talar officiellt för kyrkanförsta presidentskapet och de tolvhar aldrig uttryckt sitt stöd för en sida över en annan. Tvärtom har de uppvisat samvetsgrann opartiskhet i alla sina uttalanden och handlingar som rör krisen i Mellanöstern, och har outtröttligt eftersträvat att bygga starka relationer med både judar och araber i ett försök att få till stånd ökad fred och stabilitet i regionen.” Han citerar också vår framlidne profet Howard W Hunter som har uttryckt att  Både judar och araber är barn till vår Fader. De är båda barn till förbundet, och som kyrka tar vi inte ställning. Vi har kärlek och intresse för båda.”(Källa:  scottgemell.bloggspot.se.130113.The Mormon Church and the Israeli Palestinian Conflict )

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article17500934.ab

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2013/09/abortmotstandarn-hyllar-reinfeldts-utnamning-av-svantesson

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2013/04/kristna-hogern-anneli-enochsson-2

http://alliansfrittsverige.nu/aktuellt/2013/04/kristna-hogern-anneli-enochsson-2

http://azmormonnews.com/2013/09/muslims-and-mormons-pray-for-a-common-cause/

Våra vänner mormonerna.

1346170637-mormonsEn mycket fin artikel om vad judar och mormoner har gemensamt publicerades nyligen i The jewish Press.

Det är en ortodox jude, Rabbi Perry Tirschwell, som beskriver de stora likheterna mellan Jesu Kristi Kyrka och judendomen. Han uppmanar också sina trosfränder att knyta närmare band till mormonerna, som han ser som judarnas allierade och vänner.

Med stora familjer, en djup kärlek för Israel och det judiska folket, motsvarande hängivenhet till vår tro och engagemang med världen i stort, matrestriktioner och modest klädsel, och att vara missförstådd (även av våra trosfränder) så har ortodoxa judar förvånandsvärt mycket gemensamt med en av de snabbast växande religionerna i USA – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga….. Det finns fjorton miljoner mormoner i världen. Det finns fjorton miljoner judar i världen. Sex miljoner av vardera tron bor i USA varav tre miljoner är  koncentrerade till ett specifikt geografiskt område (Östkusten och bergsstaterna). Vi tror båda att vi är ättlingar till Israels tolv stammar. Vid tretton års ålder, tar mormoner emot en personlig patriarkalisk välsignelse som vägledning i livet. I likhet med oss, sänder mormonerna iväg sina barn efter gymnasiet, för ett eller två år för  att utveckla andlig tillväxt, de är förpliktigade att ge tionde till välgörenhet, och tillåter abort när mammans liv står i fara. I likhet med oss har de tretton trosartiklar. Mormonerna kallar sitt hemland (Utah) för Zion, anser sina tempel vara heliga, och tillåter bara personer dit som anses rena.Mormoner har förföljts och dödats, men är snabba att påpeka att judeförföljelsen inte har några paralleller. Mormoner är oproportionerligt representerade på många områden, inklusive USA senaten och representanthuset…. Grundaren av Marritt hotellkedja och JetBlue, likväl som ett allt ökande antal jurister på hög nivå samt bankmän, är mormoner.

 Tirschwell betonar också att när han träffade medlemmar i kyrkan i Utah så diskuterades aldrig teologi, utan gemensamma frågor som den ökade sekulariseringen i USA, lagstiftning, hur man behåller ungdomar i kyrkan, religiös frihet osv.
Han berättar vidare att han lärde sig att mormoner har en stor respekt för judar och staten Israel och att de verkligen vill hjälpa judarna. Han avslutar med att uppmana att de bör bygga broar mellan LDS lokalt, eftersom ”dessa människor delar många av våra värderingar, ideal och oro, och i grund och botten är våra allierade.

The Jewish press. 130829. Our friends the mormons.

Romer

romerutställning
Utställningen om romer på stadsmuseet i Göteborg

När jag växte upp i 70-talets Västerås stötte jag ibland på zigenare eller romer, som de vanligtvis kallas idag, på stan. Finska romer, som bär sina traditionella klänningar var en ganska vanlig syn i Västerås. Förundrat tittade jag på dessa människor som valt att vara så annorlunda. Deras vackra kläder var också tyvärr en markering om att inte passa in i samhället. Mina föräldrar sa inte så mycket om zigenarna mer än att de stal och jag förstod att dessa var några som jag skulle hålla mig borta ifrån.

Tankarna kunde ha stannat där naturligtvis, men jag fick också en annan bild av zigenare via barnböcker. Under min uppväxt fick jag en mängd barnböcker eftersom min morbror var tidningsägare och fick böcker tillskickat sig att recensera. Jag var den enda nära släktingen som var i rätt ålder för barnböcker. Några av dessa barnböcker var Katarina Taikons Katitziböcker. Med ett barns ögon fick jag möjlighet att ta del av ett annat barns liv. För mig betydde Katitziböckerna mycket tillsammans med andra barnböcker jag fick läsa om andra förtryckta folk. En annan bok jag minns som handlade om svarta var Den vite mannens stövel.

Som mamma försöker jag att uppfostra mina barn enligt evangeliets normer. Det viktigaste vi kan lära våra barn är att följa kärleksbudet om att vi ska älska våra medmänniskor. För att  lyckas med det måste vi också lära känna våra medmänniskor och försöka förstå deras situation.

För ett tag sedan besökte jag och mina fyra barn stadsmuseet för att se utställningen Vi är romer. Barnen gillar museum och är vana vid att deras mamma försöker bilda dem. Tyvärr så funkade inte detta museibesöket så väl. Barnen var otåliga och såg fram emot det väntade McDonaldsbesöket efter museet och jag blev grinig över att de inte kunde fatta hur viktigt det var att lära sig om romer.

”Ja ja, de kom hit på 1500-talet, de satt i koncentrationsläger, de bodde i tält. Vi kan allt nu mamma. Kan vi gååå nu!”

Efter mycket bråk med otåliga barn var jag tvungen att ge mig och vi traskade iväg. Projekt lära barnen om romer hade misslyckats.

Men vad jag hade glömt var Joseph Smiths ord om när barn närvarar vid sakramentsmöten (gudstjänster). Han sa något i stil med att alltid lär de sig nåt – det slinker alltid in något. Kanske stämde det i någon mån för igår så berättade äldsta dottern, snart 15 år, att hon skulle ha en redovisning i klassen om romer och Katarina Taikon. I Paulas bokhylla står alla mina gamla Katitziböcker som nu Paula hade plockat fram.  Paula har också berättat för mig tidigare att en av hennes klasskompisar är rom.

När jag skulle skriva det här blogginlägget så kikade jag på nätet om jag kunde hitta någon information om romer och mormoner eller gipsies  och mormons. Resultatet var magert. Många romer är faktiskt kristna. Några har jag t ex stött på i pingstkyrkan. Jag hade tillfälle att prata med en romsk pingstvän i finska pingstkyrkan här i Göteborg för några år sedan. Vad jag vet så har dock många romer konverterat till Jehovas vittnen. Varför vet jag faktiskt inte, men kanske denna grupp, som också är en förföljd minoritet har tillräckligt mycket gemensamt med romer för att de ska känna sig hemmastadda? Enligt vissa källor är det tre trosinriktningar som är dominerande bland romer: kristen ortodox, muslimsk och Jehovas vittnen.

Vad vi måste tänka på som Kristi efterföljare är att vi alla är barn till samme Himmelske Fader, vi har alla levt tillsammans i en förexistens där inga etniska grupper existerade och vi kommer en dag att leva i en evighet tillsammans där nationalitet och etnicitet inte längre har någon relevans. Vi är dem och de är vi!

En känd kristen förkunnare, Martin Niemöller, omvände sig från att först stödja Hitler, till att inse att vi alla är Guds barn. Han är känd för sitt poem  ”First
 they came.”

First they came for the communists
and I didn’t speak out because I wasn’t a communist.

Then they came for the socialists
and I didn’t speak out because I wasn’t a socialist.

Then they came for the trade unionists
and I didn’t speak out because I wasn’t a trade unionist.

Then they came for the Jews
and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.

Then they came for the Catholics
and I didn’t speak out because I wasn’t a Catholic.

Then they came for me,
and there was no one left to speak for me.

Det finns många varianter och omskrivningar av denna text. En av dem jag läste hade  t ex plockar in romer och homosexuella i texten: ”When they came for the gypsies, I said nothing, because I wasn’t a gypsy. When they came for the homosexuals, I said nothing, because I wasn’t a homosexual.

 I min församling som jag tillhör finns faktiskt en kvinna som har en romsk mamma och en judisk pappa. Hon är uppvuxen med bägge dessa kulturer. När hon  blev kristen så bestämde hon sig att antingen välja Jehovas Vittnen eller mormonerna. Som jag förstått det som berodde detta val på att hon med sina judiska rötter inte kunde acceptera treenighetsläran. På Jesu Kristi Kyrkas hemsida är hon en av dem som vittnar om evengeliet i en film.

Romerna kommer ursprungligen från Indien, men det finns de som hävdar att denna folkgrupp i själva verket är en av Israels förlorade stammar.

Hur gick det då med Paulas redovisning av romer? I skrivande stund så vet jag inte, men den text som blev skriven innehåller mer information än jag kände till om romer. Ibland är det bra att vara mamma. Vi tror att vi försöker lära våra barn något, men ofta är det de som lär oss istället!

Minoritetsgruppen Romer.

Det finns många etniska minoriteter i Sverige. Några av dem har sina rötter långt tillbaka i tiden i Sverige. En av dessa minoritetsgrupper är romerna, eller zigenare som de också kallas för. Det finns uppgifter om att det finns mellan 2 och 20 miljoner romer i världen. Många romer undviker att registrera sin etnicitet pga risk för diskriminering och förföljelse. Sverige är en av många länder som inte registrerar etnicitet. Ursprungligen kommer romer från Indien på 900-1000 -talet. Fram till ca 1450-talet var romer väl ansedda och behandlades väl, men blev då anklagade för att vara turkiska spioner, något som forskare anser vara ogrundat.
Till Sverige kom romerna 1512 då Greve Antonius tillsammans med ett stort antal familjer bosatte sig i landet. Gruppen kom att kallas för tattare. Förmodligen kommer detta från ordet tatar, vilket betyder turkfolk.
Snart nog kom romerna i Sverige att diskrimineras och det var också belagt med dödsstraff för en manlig rom att uppehålla sig i Sverige. Under 1700-talet var det vanligt att romer arbetade under krigsmakten i Sverige och från 1600-talet till tidigt 1800-tal när Finland var en del av Sverige var det vanligt att man rekryterade finska romer till Svenska krigsmakten.
Under andra världskriget var romer ett av de minoritetsfolk som led mest av Hitlers utrotningsläger. Vissa källor hävdar att en och en halv miljon romer dog.
Under 1800-talets slut kom många romer från slaveriets östeuropa till Sverige. Under 1900-talet blev dessa utestängda från samhället och tvingades bo i tält och husvagn.
Mellan 1934 fram till 2012 har tvångssteriliseringar praktiserats i Sverige bl a av rashygieniska skäl. Personer av fel ras, personer med utvecklingsstörning, mentalsjukdom eller personer som uppfattades som avvikande tvingades till detta. Många romer förlorade också vårdnaden om sina barn.
Idag har många romer det betydligt bättre i det svenska samhället. Pga dagens invandring uppfattas inte alla romer längre som romer, utan kan tas för att vara av annan utländsk härkomst. Bland de mest kända romerna i Sverige kan räknas Katarina Taikon vars självbiografiska böcker om barndomen medfört att debatten om romer och diskriminering av denna grupp tagit fart. En annan kände rom är Zlatan Ibrahimovic, vars mamma är rom. På Göteborgs stadsmuseum pågår nu en utställning om romer – Vi är romer – där kända och okända romer berättar om sina liv och romernas historia beskrivs.
I april 2000 erkändes romani som ett av fem minoritetsspråk i Sverige. Det innebär att enskilda människor får använda sitt språk i kontakt med domstolar och andra myndigheter och även rätt till t ex ålderdomsvård på sitt modersmål.
Många svenskar idag lever ovetandes om att de i själva verket har romska förfäder. Istället talas det i släkten om vallonska rötter när släkten inte har de typiska blonda och blåögda dragen.
Katarina Taikon
Katarina Taikon levde mellan 1932-1995. Hon är mest känd för att ha skrivit 12 barnböcker om sitt liv, de så kallade Katitzi-böckerna som utkom mellan 1969 till 1980. Hennes första bok som var en debattbok hette Zigenerska och kom ut 1963. Det var också då Katarina blev en verkligt offentlig person. Under hela sitt liv kom hon att arbeta för romernas rättigheter. Hon föreläste, tog rollen som romernas talesperson och verkade genom Zigenarsamfundet och tidskriften Zigenaren.
Den kände svenske författaren Ivar Lo Johansson bredde på myterna om att Zigenare inte ville rota sig och bo i lägenhet eller hus. Detta ledde till en debatt mellan de två och istället började bilden framträda av att Zigenare vill leva som alla andra svenskar med en fast bostad och utbildning och arbete.
I sina böcker om Katitzi berättas om den svåra uppväxten där hon fick bo i husvagn. Inte förrän i tonåren fick Katarina lära sig läsa. Hon började skolan som 13-åring och blev mobbad. Hon fick arbeta hårt, utsattes för barnäktenskap som 14-åring och blev misshandlad och förföljd. Hon berättar också om ljusa stunder med syskon , vänner och sin hund Swing.
Idag lever fortfarande Katarinas syster Rosa Taikon som är en känd silversmed. Hennes silverarbete finns att beskåda på stadsmuseets utställning om romer.
Efter Katarina Taikons död har en biografi skrivits om hennes liv – Den dag jag blir fri – av Lawen Mohtadi. Där beskrivs hur förolämpningar, fientligheter och trakasserier var något familen fick uppleva varje dag. Det tog inte lång tid när man hade parkerat husvagnar och rest tälten innan romerna blev ivägdrivna av myndigheterna.