Kategoriarkiv: Forskning och vetenskap

Mormoner och Darwin

Tro och evolution: Mormonism lär ut varför Gud skapade världen, inte hur, säger vetenskapsmännen. På Brigham Young University (BYU) lärs Darwins teorier ut på ett sätt som gör att eleverna kan behålla sin tro på Gud utan att det blir en mental härdsmälta.

Mormonismen talar om varför Gud skapade, inte hur, säger Daniel Fairbanks. Han har hjälpt till att skapa BYU’s avdelning för evolutionsbiologi som är en av de bästa i USA, och de flesta elever som läster naturvetenskap får en ny syn på Darwin. Läs mer

http://www.gregkofford.com/products/mormonism-and-evolution

Hebreiskt DNA nyligen funnet hos indianer i Sydamerika

En DNA-markör, Cohen modal haplotyp, har hittats i Colombia, Brazilien och Bolivia. Även om detta kan visa sig vara ett bevis på Mormons boks riktighet, så vill inte DNA-forskare gå så långt i sina slutsatser, men det är en intressant upptäckt.

”According to Scott R. Woodward, executive director of Sorenson Molecular Genealogy Foundation, a DNA marker, called the ”Cohen modal haplotype,” sometimes associated with Hebrew people, has been found in Colombia, Brazil and Bolivia.”  Läs mer

Mormonkyrkan – skapelse – intelligent design – evolution

Kyrkan har ingen officiell åsikt angående evolution respektive skapelse eller intelligent design. Varje medlem har rätt att uttrycka sin åsikt angående ämnet. Första presidentskapet har uttryckt sina åsikter tre gånger:

Läs mer Läs mer Läs mer

Men några generalauktoriteter och medlemmar har uttryckt sin positiva syn på evolution. Med andra ord, då kyrkans 15 högsta ledare inte är ense i detta ämne, så har inte kyrkan någon officiell åsikt.

Man måste komma ihåg att kyrkan är mycket positiv till både vetenskap och skrifterna. På Brigham Young University så undervisas det i evolutionslära.

Det är det som lärs ut inom det naturvetenskapliga området, men på ett sätt som gör att man kan fortsätta att ha sin tro på Gud.

http://www.gregkofford.com/products/mormonism-and-evolution