Kategoriarkiv: Genealogi

Genline + Ancestry = Sant

Nu har det amerikanska släktforskningsföretaget Ancestry.com köpt Genline för 53 miljoner kronor. I och med detta så kan de amerikanska släktforskarna leta efter sina svenska rötter. Ancestry Inc. var ett förlag som startades 1983, och som 1997 köptes av några medlemmar i kyrkan. Ancestry har utvecklats till att bli värdens största släktforskningsföretag.

Ca 2-3 procent av medlemmarna i Mormonkyrkan håller på med släktforskning via Ancestry. Förmodligen är det mest amerikaner som gör det, och eftersom Ancestry är störst på marknaden, så kan man nog dra slutsatsen att det inte är mer än max det dubbla antalet som släktforskar överhuvudtaget.

Med andra ord så har jag svårt för att förstå allt detta spektakel som kritiker till Mormonkyrkan gör, då det handlar om ca 5 procent av medlemmarna som släktforskar totalt.

En bloggare talar om tvångsdop. Men tvångsdop=spädbarnsdop, för de har absolut ingenting att säga till om. Ett ställföreträdande dop är ett erbjudande som kan tas emot eller avvisas. I och med att personen är avliden, så kommer kroppen inte i kontakt med vattnet alls, och personen har alltså inte blivit döpt rent tekniskt.

Det handlar om tro, och att ta emot det ställföreträdande dopet i tro. Om personen inte gör det, så finns det inget dop att tillgodoräkna sig. I 1 Kor 15:29 står det: ”Vad uppnår annars de som döper sig för de dödas skull? Om döda inte alls uppstår, varför döper man sig då för deras skull?”

Paulus använder det ställföreträdande dopet som det enda exemplet på varför det finns en uppståndelse och liv efter döden. Dopet för de döda är det bevis som han använder för att övertyga sina vänner om att det finns en himmel som vi kan hoppas på. Det var Katolska kyrkan som förbjöd seden i slutet på 300-talet.

Ställföreträdande dop gjordes i en del ortodoxa kristna grupper, och 393 e. Kr. så blev det beslutat att de inte fick ge nattvarden till de som avlidit, och fyra år senare så blev det beslutat att de inte heller fick döpa dem med ett ställföreträdande dop.

Anitha Bondestam – Gråt inte över spilld mjölk (2006)

Nog för att jag vet att en del folkpartister har ett ont öga till Mormonkyrkan och allting som handlar om religion, men nu snubblade jag över en bok som målar upp kyrkan negativt. Det är i Anitha Bondestams bok ”Gråt inte över spilld mjölk” från 2006 som detta sker.

Det får mig osökt att tänka på Arthur Conan Doyle’s A Study in Scarlet (1889), och när han skildrade mormonerna på ett stereotypiskt och negativt sätt i. Egentligen hade han inte tänkt på något annat än att skriva en bästsäljande bok, och han behövde några ”bad guys” och valde mormonerna på grund av att de hade ett rykte. Ändamålet helgar medlen.

För Doyle var fattig och behövde slå igenom som författare så han kunde ha författandet som sitt leverbröd. Senare när han väl slog igenom så bad han om ursäkt för sitt förehavande. En del mormoner var mycket bittra medan andra ansträngde sig för att visa honom förlåtelse.

För att återgå till boken som Bondestam har skrivit och skildrat Mormonkyrkan negativt. Undrar om hon kommer att be om ursäkt så småningom. För att hon valde mormonerna är ingen tillfällighet, det är jag övertygad om. Det är snarare ett välgenomtänkt val.

Nu är det inte SPAR som fixar Filippas mångmiljonprovision, utan mormonernas stora register. Samma register som Henrik, ­finansministern, får tillgång till när han i regeringens namn ingår ett listigt skatteavtal med mormonkyrkan.”

Henrik dras in i hennes plan när han får regeringens uppdrag att ta hand om mormonernas världskongress i Göteborg.”

Det är lite ironiskt, för Mormonkyrkan skulle aldrig be en regering om hjälp för att hålla en världskongress, eller generalkonferens som det heter i Mormonkyrkan. Det är tvärt om faktiskt. Det var USA som bad Mormonkyrkan om hjälp t.ex. när de skulle ordna det tekniska med simultanöversättningarna i Salt Lake City 2002 Olympic Games. Det var bara mormonerna som hade kunskapen och kapaciteten och visste hur man skulle få ihop det hela då det gällde så många olika språk som samtidigt skulle simultanöversättas via olika kanaler.

Det var lika dant när FBI som bad Mormonkyrkan att lösa deras dataproblem då de hade ett föråldrat datasystem som krashade hela tiden. De hade sneglat på Mormonkyrkans system ett tag och fick hjälp. Kyrkan skickade sin bästa IT-expert till dem och han och kyrkan löste deras problem.

Och National Security Agency håller på att bygga upp ett gigantiskt datacenter i Utah. De behöver hjälp med översättning av allting som avlyssnas, och de hemvända mormonmissionärerna är guld värda med sina språkkunskaper mm.

När CIA behöver fler medarbetare så åker de till mormonerna i Salt Lake City och besöker Brigham Young University. I stort sett alla som är före detta missionärer får anställning om de vill. Det gäller för CIA att övertyga eleverna. BYU har redan spionutbidning i att knäcka avancerade koder och annat.

Så hur kan Bondestam få för sig att Mormonkyrkan ska be om hjälp för sin konferens? Det ligger inte för dem att be om hjälp, utan de ger hjälp och kunskap.

Sen är det det här med det så kallade listiga skatteavtalet som hon beskriver i boken. Är hon inte riktigt vettig? Mormonernas stora namnregister är på döda, avlidna personer, och går inte att använda annat än i släktforskningssyfte.

Sedan så utför mormoner tempelarbete för sina avlidna släktingar. Allt detta sker gratis och utan betalning. Dessutom så fick Sverige kopior på mikrofilmerna då Mormonkyrkan fotograferade av alla kyrkböcker, och de fick dem gratis. Det har inte kostat Sverige ett enda öre att få dem.

Så när Bondestam pratar om pengar och listiga skatteavtal så är hon rent ut sagt gemen. Att Mormonkyrkan överhuvud taget har pengar beror ju på att en del av medlemmarna betalar tionde, och det är inte alla som gör det, kanske 10-20 procent bara

Det är för att extremt få har lön och anställning i Mormonkyrkan som det finns pengar att bygga kyrkor och tempel och allting annat som görs. Andra kyrkor anställer ju sina präster och det kostar dem ca 0,5 miljoner att ha en enda person anställd. Det är jättemycket pengar som Mormonkyrkan sparar in.

Näe, Bondestam målar upp en bild av Mormonkyrkan som inte alls är rättvis och bra, utan hon har genom sin bok spridit fördomar om mormoner som inte är sanna. Det är inte OK, utan hon bör be Mormonkyrkan om ursäkt.

Eftersom hon är en offentlig person och boken är publicerad, så bör hon be om ursäkt offentligt. Det är det minsta som man kan begära tycker jag. Hon kommer då att se och uppleva att en del av mormonerna kanske är förbittrade på henne, men de flesta försöker visa vänlighet och vara förlåtande.

B’nai Shalom (Children of Peace)

B’nai Shalom (Children of Peace). Det finns en organisation som heter B’nai Shalom, vars medlemmar är mormoner och judar.

Mormonerna är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och delar en allmän judisk bakgrund eller har ett intresse och kärlek för det judiska folket och deras kultur.

Inom ramen för existerande program i Mormonkyrkan, befrämjar B’nai Shalom större förståelse för judisk kultur, historia och traditioner, och uppmuntrar, hjälper och befrämjar judisk släktforskning.

Medlemmarna och deras vänner träffas en gång i halvåret (LDS Chapel, 142 West 200 North, Salt Lake City – torsdagen före Generalkonferensen) för att äta mat, umgås tillsammans, och en gästtalare med mycket bra kvalifikation och kunskap om saker inom judendom och mormonism. Läs mer

Släktforskning

LDS Family History Library, som finns väster om Temple Square i Salt Lake City, Utah, kommer att ha en skandinavisk släktforskningskurs på lördag den 16 januari. Obligatorisk föranmälan.

Kl 9:00 ”Finding the Place of Origin of Your Immigrant”

kl 10:15 ”Laying the Groundwork for Success”

kl 11:30 ”Naming Patterns and Lifestyles”

kl 13:30 ”Effective Use of Scandinavian Gazetteers”

kl 14:45 ”Reading Germanic and Scandinavian GothicScript”. Läs mer

Mormon genealogy

Mormon genealogy. Varje vecka inkommer det mer dokument till Mormonkyrkans genealogiska databaser, så att människor kan släktforska fram ännu mer på de 4500 Mormon Family History Centers som finns över hela världen.

Mer än 150 000 medlemmar arbetar frivilligt med att indexa dokument. 60% av amerikanerna är intresserade av släktforskning, och är en av de snabbast växande fritidsintressena.

Family History Library i Salt Lake City besöks av mer än 2000 personer varje dag. Centren besöks även icke-mormoner. Läs mer