Kategoriarkiv: Islam

Nej, jag är inte Charlie

törnekrona

Yttrandefrihet är något dyrbart som vi måste värna om i vårt samhälle. Vi måste ha rätten att uttala våra åsikter. Det är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Men yttrandefrihet är någonting som också kan missbrukas. En av de saker som Jesus Kristus gick igenom, som var en del av hans lidande innan han gick en plågsam död till mötes var att han blev hånad. Hånet var både verbalt och fysiskt. Jesus blev hånad för att han erkänt att han var judarnas konung och fick en törnekrona nertryckt på sitt huvud och en mantel lagd på sina axlar. Hur ska vi som kristna bete oss mot våra medmänniskor? Ja, inte som Jesus belackare gjorde i varje fall.
Ja, om jag offrade min kropp till att brännas upp, men icke hade kärlek, så vore detta mig till intet gagn. (1 Kor 13:3)

Att uttala sin åsikt är yttrandefrihet, men att håna, dvs formen, är inte yttrandefrihet. Vi ska visa respekt för våra medmänniskor, vilket inte innebär att vi nödvändigtvis håller med dem i deras åsikter eller livsåskådning. Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vet vi att vi ska leva på ett sådant sätt att vi har den Helige Andes närvaro. Paulus uttrycker i kärlekens lov att det inte spelar någon roll vad vi gör, om vi inte gör det i kärlek.

Ibland så bråkar mina två pojkar med varandra. En av dem kan gråtande springa till mig och beklaga sig över hur han har blivit sparkad och slagen av sin bror. Sådan terrorism är inte accepterad i vår familj, men samtidigt så frågar jag naturligtvis om varför den förre brodern slagit den andre. Svaret är många gånger att slagen och sparkarna kommit som en reaktion på en verbal provokation. Provokation ger inte rätt till vedergällning, men provokation i sig är inte heller rätt. Som mamma tillrättavisar jag båda mina pojkar. Båda har handlat fel. Så naturligtvis finns ingen ursäkt för terrorism, men att det sker ger ingen rätt att legitimera hån.

I Sverige har du rätt att tycka och säga nästan vad du vill. Du har rätt att uttrycka dig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter. Där står också vad du inte får göra, till exempel förtala eller kränka en annan person. (Källa: riksdagen.se )

Ja, vad säger man om ovanstående citat? Jo, de som förespråkar rätten att kränka anser att de kränker Muhammed – som är död. Men om Muhammed är död, hur kan han då bli kränkt? Naturligtvis riktar sig inte hånet mot en död person som inte kan bli kränkt, utan hånet riktar sig till den målgrupp som känner sig kränkt; de som anser att Muhammed var en Guds sanna profet.Frågor som dessa är inte enkla och jag märker i olika diskussionsforum att åsikterna om åsiktsfriheten skiljer sig åt mellan medlemmar i kyrkan. Alla ser inte på saken som jag gör. Vi som är medlemmar i kyrkan och går i templet ingår dock förbund som bl a innebär att VI inte får håna andra människor.Även jag kan i viss mån känna mig splittrad vad gäller t ex satirteckningar. Min morbror ägde under flera år Göteborgs Handels och Sjöfartstidning. Tidningen var känd bl a för sina satirteckningar över nazismen på 1930-talet. Att med olika medel bekämpa främlingsfientlighet och rasism känns inte främmande för mig, men att håna människors religion är enbart förkastligt. Den som är fri från synd får kasta första stenen.https://www.lds.org/new-era/1974/08/a-serious-look-at-humor?lang=eng

Defending the Faith: Jerusalem’s disputed Temple Mount

Looking out onto the Mount of Olives from the Old City in Jerusalem in April 2011.. The Dome of the Rock is visible in the foreground on the Temple Mount and, on the horizon, is the tower of the Russian Church of the Ascension.
Looking out onto the Mount of Olives from the Old City in Jerusalem in April 2011.. The Dome of the Rock is visible in the foreground on the Temple Mount and, on the horizon, is the tower of the Russian Church of the Ascension.

Contention between Israeli Jews and Palestinians stretches back nearly a century, with little hope of resolution. In the past few months, however, the conflict has increasingly focused on a struggle for control of the Temple Mount.

The site of Solomon’s temple and, later, of Herod’s temple at the time of Jesus has been a sacred place for over 3,000 years. The original Jewish temple was destroyed by the Babylonians in 586 B.C. Rebuilt 70 years later, the temple endured another six centuries as the center of Jewish spiritual life until the Romans destroyed it in A.D. 70 amidst a Jewish rebellion. The surviving Jews were scattered and have been left without a temple for almost 2,000 years.

When the Holy Land was Christianized in the early fourth century by order of the first Christian Roman emperor, Constantine, monumental churches were built throughout it, including the Holy Sepulcher over the traditional tomb of Jesus. However, the Temple Mount was intentionally left desolate as a sign of the fulfillment of Christ’s prophecy that not one stone of the temple would be left standing. And so it remained for three centuries, visited by pilgrims following in Jesus Christ’s footsteps, but unadorned by any Christian shrine.

Thus, when Arab Muslims conquered Jerusalem in 638 under the Caliph Umar, they entered into a treaty to protect the Christian and Jewish holy places in the city. Searching for a location in Jerusalem to construct a mosque for the new Muslim community, the Arabs naturally turned to the large space left empty by the Christians on the old Temple Mount. Soon the Arabs had built not only the Al-Aqsa Mosque for prayer and worship, but also a new shrine. Known as the Dome of the Rock, the sanctuary is one of the great architectural achievements of the Islamic world. It commemorated the biblical temple of Solomon and the place where Jesus taught and performed miracles — both of which were described in the Quran and accepted by Muslims as authentic sacred history. In addition, Muslims believed that Muhammad had visited the Temple Mount of Jerusalem in vision, ascending from there into heaven.

Apart from a century of Christian rule under the Crusaders, the Temple Mount remained in Muslim hands for the next 13 centuries. Jews were given locations on the fringes of the Temple Mount for prayers, which eventually developed into the Western Wall.

The Israeli conquest of Palestine and east Jerusalem in 1967 placed the Temple Mount in Jewish hands again for the first time in 1,400 years. Although some Israelis at the time agitated for permanent occupation of the Temple Mount and destruction of the Muslim shrines there, the Israeli government decided to leave Muslim authorities in charge of the area. Indeed, the rabbinic leaders of Israel forbade Jews from entering the Temple Mount lest they unintentionally profane the sacred precincts where, according to Jewish law, only priests could enter.

Throughout the medieval period of Muslim dominance in Jerusalem, Jewish messianic expectations were of two minds regarding the rebuilding of the temple. One maintained that when the Messiah came, he would rebuild the temple as a sign of his divine authority. The other tradition held that the temple must be rebuilt by the Jews in preparation for the coming of the Messiah. These two traditions — which could be called quietist and activist — still exist among Jews today. Activist Jews thus believe that Israel must expel the Muslims from the Temple Mount, destroy the Dome of the Rock and rebuild the “Third Temple” to prepare the way for the Messiah.

For decades, these Third Temple movements have been preparing and agitating for the rebuilding of the temple, going so far as to make utensils, furnishings and priestly robes for use in the coming sanctuary. Every year, on Jewish holy days, these groups have attempted to force their way onto the Temple Mount to pray, and have consistently been turned away by Israeli security forces.

In recent months, however, increasing numbers of Jews have begun wider agitation for the right to ascend the Temple Mount to pray, in violation of the early 1967 status quo agreement regarding the site. Palestinian Muslims have reacted with both demonstrations and violence, and with the threat of a potentially new “intifada” (uprising). Thus, despite Isaiah’s prophecy that the Temple Mount should be “a house of prayer for all nations” (Isaiah 56:7; Mark 11:17), it remains a source of discord and conflict.


22746Daniel C. Peterson, professor of Islamic studies and Arabic at BYU, is editor-in-chief of the Middle Eastern Texts Initiative, founder of MormonScholarsTestify.org, chairman of ”Interpreter: A Journal of Mormon Scripture” and a blogger for Patheos. His views do not necessarily represent those of BYU.

http://www.deseretnews.com/article/865616609/Jerusalems-disputed-Temple-Mount.html

Synen på äktenskapet ändras inte

vatican-summit-banner-2

Påven bjöd in till en konferens i Rom. Där träffades många religiösa ledare som delade med sig sin tradition kring äktenskapet. Alla hade de samma syn på det hela. Män och kvinnor kompletterar varandra och har olika roller, och ett barn behöver sin mamma och pappa.

De religiösa ledarna kände sig stärkta av konferensen och de kände att de hade en utmaning framför sig att ta itu med. Det svåra för dem kommer att bli då de vill kunna möta alla människor som är HBTQ-are i just deras livssituation. De är inte heterosexuella, och de känner att de inte passar in den religiösa normen. Dessutom så är de inte HBTQ-are pga att de valt det, utan de är födda sådana.

Detta är naturligtvis en stor besvikelse för alla dem som vill se en ändring och att samkönade äktenskap ska tillåtas. Påven väckte en förhoppning för ett litet tag sedan genom att han ville att tonen mot homosexuella skulle tonas ner och bli mjukare och inkluderande. De är besvikna nu och anser att påven har vänt kappan efter vinden.

http://www.mormonnewsroom.org/vatican2014?cid=HPMO111714483

http://humanum.it/en/

http://gaybladet.se/fran-alskad-till-hatad-paven-vander-kappan-efter-den-katolska-vinden-9482732/

http://www.mormonnewsroom.org/article/transcript-president-eyring-addresses-vatican-summit-marriage

http://www.deseretnews.com/article/865615986/Faith-leaders-leave-Vatican-with-high-hopes-for-the-beginning-of-a-new-marriage-movement.html

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HBdQlP5QA1o?rel=0]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jSgLO9FYgxM&w=560&h=315]

Give Back – True stories of Services. Ge tillbaka – Sanna historier om tjänande

giveMormon channel  har påbörjat en serie som heter Give Back – True stories of Services. Här dokumenteras olika  hjälpprojekt för att skapa inspiration för att hjälpa.

 

We created a brand-new video series that will provide you with inspiration and opportunities to help others around the world. Have you seen the first episode yet?

Den första episoden handlar om en ung flicka från Syrien som vid flykten sköts i ryggen och blev förlamad.

Syrian Refugee – “The moment I was shot I knew I would never walk again” (2:39) | Give Back
With millions impacted by the Syrian civil war that broke out in 2011 many have fled for safety and refuge. Watch and listen to Nadia’s story; A 12 year old Syrian refugee child, who while fleeing Syria, was shot in the back and paralyzed.

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=-015RQxil5A&w=560&h=315]

Book of Mormon project

IS Vad är definitionen av en viss tro? Är meningslöst övervåld definitionen att IS inte är islamiskt? Är treenighetsläran definitionen av kristendomen, eller att man bara tror på bibeln, inga andra skrifter?

Islam är jag inte  så bekant med, men meningslöst övervåld kan väl knappast sägas vara det världsreligionerna är ute efter. Att för kristna noga definiera vad som är kristet kan också kännas knepigt, för vem har egentligen den auktoriteten? Egentligen så borde det räcka med att man tror på Nya Testamentets budskap om att Jesus Kristus är världens frälsare.

Trots att Mormons bok har en egen musikal och av utomstående har gett upphov till smeknamnet på medlemmar av vår kyrka, så tycks det som om många människor inte känner till mormons bok överhuvudtaget. Därför har nu ett projekt kallat Book of Mormon project skapats för att sprida större kännedom om den bok som vi i kyrkan också benämner såsom ytterligare ett vittnesbörd om Jesus Kristus. För mig är tron på Jesus Kristus det centrala och kan man ta del av andra heliga skrifter för att få ökad kännedom om Kristus så ser jag det bara som något viktigt och värdefullt.

Book of Mormon project kommer att ta sin start den 1 januari 2015. Då uppmanas medlemmar i kyrkan att gå in på facebooksidan Book of Mormon project, sprida sidan genom att bjuda in facebookvänner att ”gilla” sidan.  Som medlemmar i kyrkan kan vi också dela med oss av egna videoklipp till hemsidan. http://bookofmormonproject.org/

För mig ger Mormons bok en mer storslagen förståelse för Guds verk. Mormons bok visar tydligt hur vi som kristna ska sky krig, att alla små barn kommer till himlen och att barndop inte behövs, att Jesus Kristus har funnits med människor i alla tider, även innan han kom till jorden, att alla människor har en fri vilja och att det finns en mening med allt som sker, även det onda och för oss oförståliga. Mormons bok betyder oerhört mycket för mig och för mig närmare Jesus Kristus. En medlem i ett svenskt diskussionsforum gav sin förklaring till varför Mormons bok är viktig för oss kristna:

 

”MB hjälper mig att förstå Kristi försoning bättre, varför den är nödvändig, hur den verkar i människors liv, att den gäller och är tillgänglig för alla, vare sig vi föddes innan försoningen skedde eller efter, att den är evig och oändlig. MB är först och främst ett ytterligare vittne om JK och den förändrar människors liv genom att vi kommer närmare honom. MB ger också svar på många frågor som är aktuella för oss idag. Den är skriven för oss i vår tid helt enkelt.”

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=9GqZd6louKI&w=560&h=315]