Kategoriarkiv: Kyrkan utvecklas

En app för prästadömsförättningar

sdh

En app för prästadömsförrättningar som inte är officiellt från kyrkan har nu översatts till svenska.

Följande förrättningar omfattas:

1. Smörja med olja
2. Besegla smörjelsen
3. Inviga olja
4. Förläna prästadöme och ordinera till ämbete
5. Avskilja ämbetsmän
6. En fars välsignelse och andra välsignelser till tröst och ledning
7. Ge barn namn och välsignelse
8. Döpa
9. Konfirmera
10. Sakramentet
11. Inviga hem
12. Inviga gravar

Följ länken för att läsa mer: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klapheck.priesthoodordinances

Tempeltjänarnas boende i Washington DC räknas numera som kloster

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Under nästan fyra års tid har jag med jämna mellanrum skrivit på Nordens största forum, Flashback att man kan likna Mormontempel och dess tillhörande byggnader med de historiska kyrkornas kloster och dess byggnader.

Mormontemplen och dess ceremonier har sin motsvarighet i de gamla kyrkornas munk- och nunneväsende. I en del ordnar så bor munkarna och nunnorna på klosterområdet, medan i andra ordnar så bor de hemma och har vanliga jobb. En del mormoner bor i huset intill templet eller i lägenheter i samma kvarter, dvs på tempelområdet. Andra mormoner bor hemma och har vanliga arbeten. Mormoner som har avgivit tempellöften (klosterlöften) har en tempelrekommendation och får lov att vistas i templen.

https://www.flashback.org/sp28244446

Till min stora glädje så har någonting äntligen hänt när det gäller Washington DC Temple, Maryland. Det inköpta lägenhetskomplex med 44 lägenheter som ligger drygt en km från själva templet, och som används av tillresande medlemmar som ska tjäna i templet, har fått status som kloster av Marylands högsta domstol.

Så nu hoppas jag verkligen att ledarna i kyrkan fortsätter med detta, och hänvisar precis som nu att de ska ha skattebefrielse på byggnader används som på samma sätt som i kloster.

Mormontempel med tillhörande byggnader är faktiskt Mormonkyrkans kloster, och jag är väldigt glad att jag ser att kyrkans ledare ser på det hela på samma sätt som mig.

https://www.lds.org/church/temples/washington-dc?lang=eng

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints does not have to pay property taxes on a Montgomery County apartment complex where it houses religious workers, the state’s highest court held Wednesday.

The Court of Appeals said the apartment qualified for a property tax exemption as a “convent,” which is contrary to the determination by the Supervisor of Assessments of Montgomery County and the Maryland Tax Court, an executive-branch agency.

The church was seeking to reinstate its exemption for the building, which houses visiting workers who generally spend two years serving at the church’s Washington D.C. Temple in Kensington.

“We are pleased to hear that the Maryland Court of Appeals upheld a status that has been in place for almost three decades,” church spokesman Eric Hawkins said in an emailed statement.

http://www.lerchearly.com/publications/796-lds-tax-exemption-restored-apartment-qualifies-convent-top-court-decides

http://www.forbes.com/sites/peterjreilly/2013/02/07/maryland-exempts-residence-for-mormon-temple-workers-as-convent/

http://religionclause.blogspot.se/2013/01/maryland-high-court-says-apartment.html

 

Min syn på händelserna de senaste åren

ldsa2

Det går inte att skriva historien såsom den verkligen ägde rum. Alla som upplevde den skriver inte ned sina hågkomster och de få som gör det kommer till följd av personliga tolkningar att lämna berättelser som skiljer sig åt.

Inom samhällen och organisationer fyller historieskrivningen en djupare innebörd. Gårdagens händelser presenteras på ett sätt som tjänar nutida behov. Det underliggande är att gemenskapen är sann och legitim. Jag formades starkt av svensk historia (Karl XII och G II A) när jag var liten grabb. Inget nämndes då om att Karl XII var den förste europeiske kung som ägnade sig åt etnisk rensning.

Historien skrivs av människor i dag utifrån våra föreställningsramar och våra moraliska uppfattningar. Det är också dessa båda ramar som sätter gränser för vad som tas med.

Exempel på beteenden som en sådan historieskrivning för med sig.
1) Undertryckande av omständigheter som kan rubba den gemensamma sammanhållningen.
2) Obenägenhet att göra kända, men känsliga, omständigheter allmänt kända.
3) En stark gemenskap skapar en social press (underförstådd som uttalad) att skriva en avvikande historia.
4) Historiska händelser väljs ut, presenteras och förmedlas snarare än framförs ”objektivt”.

Historien skrivs, på grund av det ovan sagda, enligt vad som facklitteraturen beskrivs som ”The Theory of Historical Consciousness”.

A) Vissa historiska händelser betonas starkt medan andra ”försvinner”.
B) Det uppstår en tyst ”överenskommelse” om den officiella historien.
C) Olika typer av sanktioner finns mot dem som ifrågasätter den gemensamma föreställningsramen. Samtidigt uppstår ett belöningssystem mot dem som håller sig inom ramen och som genom sitt agerande förstärker den.
D) Historieskrivningen fyller främst funktionen att tjäna gemenskapens intressen för dagen.
E) Den historiska föreställningsramen definieras många gånger av det som utelämnas, inte det som tas med.
F) En person kan tillhöra flera gemenskaper samtidigt. Man kan exempelvis tillhöra LDS och samtidigt vara gay. Det uppstår då en slitning där man vill verka för att påverka den ena eller den andra gemenskapen. Jämställdhet och olust för polygami är ett andra exempel på slitningar som leder till moraliskt laddade konflikter.

När en person av någon orsak kommer i konflikt med sin gemenskap tar den sig ofta drastiska uttryck. Ofta startar det med en moralisk konflikt. Man ifrågasätter grunden för den tidigare gemenskapen och man går ofta långt för att försöka påverka/störa. Uppbrottet blir intensivt. Vanligt i LDS fall är att man under mycket kort tid läser intensivt (oftast på internet) och gör revolt. Men ibland stannar det inte där. Mormonkyrkan måste rivas ned och familjen/vännerna måste räddas. Lämnandet av kyrkan sker därför under buller och bång.

På internet finns gott om negativa antimormonsidor som seglar under ”objektivitetens” flagg. Från dessa forum hämtar revoltören många gånger lösryckta exempel och citat som skapar en legitimitet åt beslutet att lämna kyrkan. Det följs påfallande ofta av ett behov av att berätta/legitimera sitt beslut för familj/vänner. Det för med sig ett beteende som ofta syns på exempelvis facebook.

– Istället för att försöka förstå kyrkans historia används utvalda delar av den, ryckta ur sin kontext, som tillhyggen mot medlemmar för att bevisa att kyrkan inte är sann. ”Truth in part” blir viktigare än ”truth in whole”.
– Mormonkyrkan anklagas för att undanhålla historiskt material, som om det kom fram skulle bevisa att kyrkan inte är sann. De tolkar därför allt kyrkans agerande som mörkläggning, bedrägeri och konspirationer.
– De har en svartvit bild där kyrkans ledare och forskare ses som de onda samtidigt som de som angriper kyrkan ses som goda.
– De menar att det inte finns något behov av en rättvisande och reflekterande historieskrivning eftersom Mormonkyrkan ändå inte är sann. De är också ovilliga att ta till sig sådana perspektiv då det upplevs som ett försvar av kyrkan. De saknar genomgående intresse av att låta sig påverkas från den nya grundmurat negativa uppfattningen.
Det ovan sagda för tråkigt med sig att det ofta är lönlöst att diskutera med dem. Stämningen blir hätsk och jag skulle direkt avråda från att försöka ”omvända” de berörda tillbaka till tron. De är inte får som går vilse utan får som inte vill tillhöra flocken. De väljer att lämna den.
Kyrkans handlande blir därför även efter skilsmässan föremål för deras intensiva uppmärksamhet och kritik samtidigt som felletandet fyller funktionen av en ständig bekräftelse av det riktiga i det egna beslutet att lämna. Det kan gälla de svarta och prdm. The shopping mall. Polygamin. Publicerandet av essäerna bemöts med ord som ”för litet”, ”för sent”, ”för vinklat” etc. Det går aldrig att tillfredsställa kritikerna. Det är meningslöst.
Allt vi kan göra är att visa tålamod och kärlek, men också att sätta gränser. Vill de inte lyssna utan bara argumentera kan det lika gärna vara.

Tänker på Jeremia 37:11-15. Jeremia har varnat och uppmanat förbundsfolket till omvändelse och därigenom gjort sig impopulär.
Kaldéerna belägrar Jerusalem och Jeremia beslutar sig för att befästa och rädda sin hembygd i Benjamins land. När han ska lämna Jerusalem grips han vid porten. Han anklagas orätt för att vilja ansluta sig till den kaldeiska fienden. Folket tror inte på den rätta förklaringen. Jeremia gisslas och spärras in. De har bara en del av sanningen (att han försöker lämna Jerusalem), men de glömmer det viktiga motivet (befästa Benjamins land) och hamnar i fel slutsats. Likafullt är de övertygade om att veta den exakta sanningen.
Det är precis exakt detsamma som händer nu. Kyrkans ledare blir impopulära och deras motiv ifrågasätts. Liksom Josephs. Kritikerna tror sig ha ”sanningen” men har i själva verket bara en del av den. Joseph och kyrkans nuvarande ledare får uppleva samma smädelse som Jeremia på sin tid. Historien går igen.
Sedan finns det uppriktiga tvivlare. Dessa går det i princip alltid att resonera med då de är öppna för att förstå. Det finns en vilja hos dem. Samtalen blir uppbyggande för alla inblandade.


Gästkrönikör: Observatören

 

Är du medlem i Mormonkyrkan? Då är det dags att skaffa dig ett LDS Account snarast möjligt

Church-Email-Campaign-Starts-580x299-1333448
As part of an effort to find more effective ways to communicate with a growing global membership, the Church is contacting millions of its members via email to share important announcements.

Om du är medlem och inte har ett LDS Account redan så är det dags att skaffa ett snarast möjligt. För nu ska kyrkan börja att skicka email till alla medlemmar som har ett sådant konto.

Den 3 och 4 december ska de sända ut ett email från Första Presidentskapet till alla som har ett LDS Account på LDS.org, och det första email är en del av ”Nyheter & Inspiration” som man kan prenumerera på, och det kommer även så småningom att utökas till till några olika val som medlemmarna kan prenumerera på via email. Medlemmarna kan naturligtvis alltid stoppa prenumerationen när de helst vill genom att gå in i sitt LDS Account och ändra inställningarna.

Visst vore det trevligt att få ett sådant email. Detta första email kommer att vara översatt på 10 olika språk, så jag vet inte om det blir på svenska, men annars så får vi hoppas på att det kommer på engelska till oss andra. Man kan ställa in ett förvalt språk på LDS Account.

Church to Send Email Newsletters to Members Worldwide

For the first time, the Church is contacting millions of its members via email to share important announcements. On December 3 and 4 batches of emails will be sent to members who have provided an email address through their LDS Account. The content is a message from the First Presidency and two messages concerning the holiday season.

In the email, the First Presidency writes, “We are pleased to announce this new Church email newsletter that we will regularly publish and share with members throughout the world. This newsletter is part of our effort to find more effective ways to communicate with our growing global membership in order to share timely and valuable messages that can strengthen our love for Jesus Christ, for our families, and for those around us.”

To be respectful of members’ needs and choices, it will be possible to unsubscribe from the emails. To make sure that members receive the emails, they will need to register with an LDS Account online and include an email contact address. If members have already registered, they will need to make sure their account is updated with a current email address. Church newsletters will be translated into 10 languages.

“In a world where communication channels are so numerous and fragmented, delivering a message that does not become distorted along the way is increasingly difficult,” said Elder Anthony D. Perkins of the Seventy. “The Church has a unique advantage in that millions of faithful members have entrusted their email address to us. We feel the time has come to utilize these personal email addresses to improve the effectiveness of our communications to Church members.”

The first email is part of the “News and Inspiration” email subscription. The specific content for the email is a welcome and introduction by the First Presidency addressing the purpose of the email and giving a personal greeting. The email also contains information about the Church’s Christmas message, “He Is the Gift.” The third and final part of the email contains details about the First Presidency’s Christmas devotional.

“One purpose of email newsletters is to assist members in becoming aware of Church resources that will strengthen their faith in Christ, bless their families, and help them serve in the community,” said Elder Perkins. “We plan that over time members will have a few more specific choices in newsletters they would like to receive. But this email channel could also be used to notify members during emergency situations or for matters of urgent importance to the First Presidency or the Twelve.”

https://www.lds.org/church/news/church-to-send-email-newsletters-to-members-worldwide?lang=eng

 

LDS kvinnor med barn nu berättigade till heltidsarbete på Seminariet och Institutet

1440564

LDS mammor med barn hemma är nu berättigade till att arbeta på heltid som lärare i kyrkans seminarie- och institutprogram.

Policyförändringen presenterades för personalen på fredag, säger Chad Webb, administratören av LDS religionsavdelning, Seminariet och Institutet. Det snabbt genererade sorl och spänning bland kvinnor i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

”Vi har tidigare inte haft kvinnor anställda som har små barn hemma, med tanke på deras viktiga roll som mödrar,” sade Webb. ”Medan vi fortsätter att erkänna det bidrag som de gör i sina hem, inser vi också att ibland är deras personliga förhållanden sådana att familjesituation kräver att de arbetar.”

Kyrkan sysselsätter mer än 2000 heltids seminarie- och institutlärare runt om i världen.

Heltidsarbetande avlönade seminarielärare som arbetar i områden med stor LDS befolkning som i Utah och Idaho, där kyrkan erbjuder seminarieklasser i byggnader intill offentliga högstadier på frigjord skoltid. Fler än 400.000 mormonn ungdomar deltar i seminarieklasser runt om i världen, även om de flesta undervisas utanför skoltid med 44.000 frivilliga lärare som tjänstgör i kallelser i kyrkan eller som missionärer.

Institutprogrammet tar hand om nästan 400.000 ungdomar i collegeåldern på Institut i närheten av mer än 500 högskolor och universitet runt om i världen.

Den första kvinna att fungera som en direktör för ett distrikt i Religionsinstitutet uttryckte spänning om policyförändringen.

”Det har varit en oro för att om jag någonsin fick barn så skulle jag behöva lämna Seminariet och Institutet”, säger Barbara Morgan, som övervakar LDS Institutet i Greater Boston Area, även på Harvard och MIT. ”Detta beslut är stort. Jag älskar det. Jag tycker det är rätt tid. Jag skulle ha blivit förvånad om det inte hade förändrats snart.”

”Jag är ärligt talat väldigt exalterad”, tillade hon, ”Nr 1 för min framtid och för andra kvinnor, och Nr 2, jag är verkligen glad för studenterna, både manliga och kvinnliga studenter, som har möjligheten att ha kvinnor med barn som är erfarna i att upprätta familjer som lärare i klassrummet. ”

Webb sade justeringen har blivit noga övervägd i åratal nu och diskuterades med kyrkoledare med högre rang med ansvar för kyrkans undervisning.

Han bad också om råd från de kvinnor som leder kyrkans biorganisationer.

”Vi sökte specifikt deras råd och fann att de var eniga i sina känslor om att detta var rätt sak att göra”, sade han. ”Men i slutändan var det ett anställningsbeslut som fattas av administrationen på Seminariet och Institutet.”

Beslutet kommer vid en tidpunkt när andra förändringar för kvinnor har hänt i kyrkan. Under de senaste 25 månaderna, har kyrkan bland annat sänkte den ålder då kvinnor kan tjäna heltidsmission, skapat nya ledarskapsbefattningar för missionärer, gjort det möjligt för kvinnor att be på generalkonferenser och gjorde kvonnornas allmänna möte till en del av generalkonferenser.

Morgan har känt Webb och andra medlemmar i administrationen av Seminariet och Institutet i 15 år. Hon bekräftade att de har talat om och övervägt policyn under åtminstone denna tid.

Morgan vet kvinnor med barn som beslutat att inte gå in lärarutbildningen eftersom de visste att de inte kunde bli anställda. Hon vet kvinnor som gifte sig med män som hade barn från ett tidigare förhållande och var tvungen att lämna Seminariet och Institutet.

Hon har också känt lärare som gift sig, som även hon så småningom hoppas att göra, och sedan fått barn och varit tvungna att lämna Seminariet och Institutet.

”Jag minns att jag tänkte när jag kom in i programmet från början, att detta kanske inte är rätt yrke för mig för om min man dör och jag har barn och jag behöver ett jobb, ska jag vara tränad att göra detta men inte vara berättigad till ett jobb. ”

Detta är en av anledningarna till att Morgan, som förvärvade en kandidat-och magisterexamen vid BYU, avslutade med en Ph.D. vid Utah State University när hon undervisade i kyrkohistoria på BYU efter att ha undervisat på Seminariet i sex år.

Webb sade att allt detta var överväganden som spelade en roll i beslutet.

”Dessa beslut är viktiga, så därför har vi tänkt på det hela en hel del. Jag är glad att den tiden är inne. Vi erkänner och värdesätter den viktiga rollen som mödrar och familjer. Vi inser också att många kvinnor är fantastiska lärare och förebilder för våra studenter. Vi litar på att våra lärare kommer att fatta rätt beslut för sin egen och familjens situation.”…

…Webb sade att administratörer tog bort policyn som gjorde skilda medlemmar olämpliga för en anställning som heltidsanställda lärare. Nu kan de som gift om sig efter en skilsmässa komma ifråga för en anställning.

###

För den som är intresserad så kan man läsa hela artikeln här

http://www.deseretnews.com/article/865615543/LDS-women-with-children-now-eligible-for-full-time-seminary-institute-jobs.html?pg=all