Kategoriarkiv: L&F, KP

Personlig uppenbarelse

personliguppenbarelseOm det är något som är utmärkande för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga så är det tron på personlig uppenbarelse. Kyrkan återupprättades genom att en ung pojke vid namn Joseph Smith fick personliga uppenbarelser. Inspirerad av Jakobs brev i Nya Testamentet kom Joseph till insikt att han inte behövde vända sig till olika kyrkor för att få svar på sina existentiella frågor, utan kunde vända sig direkt till Gud i bön.

Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.” (Jak 1:5)

Nu när vi har en upprättad Kristi kyrka på jorden med profeter och apostlar, vad spelar då personlig uppenbarelse för roll? Personlig uppenbarelse är den personliga vetskapen om Guds vilja i just ditt liv. Naturligtvis kan du inte få uppenbarelse som gäller vilka normer och vilken teologi vi ska ha i kyrkan, inte heller kan du få en personlig uppenbarelse som omfattar fler än dig själv och kanske din närmaste familj.

Jag kan ta ett exempel på när en sk personlig uppenbarelse gick riktigt fel. För många år sedan nu så var det en broder i kyrkan i Sverige som uppgav att han hade fått uppenbarelse om att kyrkan skulle återinföra månggiftet. Han var helt övertygad om sin sak och kontaktade flera medlemmar, däribland mig, där han framlade sin sak. Det hela var mycket sorgligt för detta är exempel på missbruk av personlig uppenbarelse. Man kan inte få personlig uppenbarelse som ändrar rådande teologi i kyrkan, inte heller personlig uppenbarelse som omfattar kyrkans alla medlemmar. I hans fall ledde hans påstridighet till att han blev utesluten ur kyrkan.

Men om jag har en personlig uppenbarelse och kyrkans ledare säger något annat till mig, vad är då rätt? Svaret är att det alltid är din personliga uppenbarelse som går först. Personlig uppenbarelse gäller ditt liv och så länge det inte handlar om att göra våld på de officiella läror som kyrkan har så är det din personliga uppenbarelse som gäller. Om en person skulle få en personlig uppenbarelse som angav att det gick bra att bli sambo med en person och därmed inleda en utomäktenskaplig relation, så hade det inte varit rätt, men om en person skulle få en personlig uppenbarelse om att han eller hon inte mäktar med ett nytt ämbete i kyrkan pga personliga skäl så går naturligtvis den personliga uppenbarelsen först.

För ett antal år sedan talade jag med en man som gått ur kyrkan. Han var bitter över att han blev tilldelad ansvarsfulla ämbeten i kyrkan mot sin vilja, trots att han påpekade att han behövde ta hand som sin fru som hade psykiska problem. Han klagade över att man måste följa sina ledare i kyrkan och jag svarade honom att han naturligtvis skulle gått i bön till Herren om detta och följt det personliga bönesvar han hade fått.

I Gamla Testamentet har vi ett tydligt exempel på en man som gick emot sin personliga uppenbarelse för att följa en profets uppmaning. Domen mot mannen var hård. Följden av att han inte följde sin personliga uppenbarelse var att han dog som följd. (1 Kon 13:1-32)

Vad ger oss då personliga uppenbarelser? Personlig uppenbarelse handlar om en relation till Gud och det ger oss kraft, kärlek, vägledning, tröst, varningar. Det är ett vittne eller en bekräftan på vår tro och ger oss kunskap och förståelse och ibland även tillrättavisning.

Personlig uppenbarelse är en slags sammanställning av känsla och intellekt. Nedan är en uppenbarelse som Joseph Smith fick som var riktad till Oliver Cowdery.

Se, du har inte förstått. Du antog att jag skulle ge dig den, när det enda du tänkte på var att be till mig.  Men se, jag säger dig, att du måste utföra det i ditt eget sinne. Sedan måste du fråga mig om det är rätt, och om det är rätt skall jag få ditt hjärta att brinna inom dig, därför skall du känna att det är rätt.” (L&F 9:7-9)

Vi kan här se fyra steg: 1) Utforska något i ditt sinne (=intellekt) 2) Fråga Gud i bön 3) Manifestation av bönesvar (= känsla)  som leder till 4) vetskap om att att det är rätt. (=kunskap)

När vi får personlig uppenbarelse från Gud måste vi vara medvetna om att det svar vi får ifrån Gud inte alltid uppfyller våra önskemål, utan Guds vilja.

Men ditt ord måste uppfyllas. Hjälp dina tjänare att med din nåds bistånd säga: Ske din vilja, o Herre, och inte vår.” (L&F 109:44)

Vi känner ju igen detta också i Jesu ord till Gud i Getsemane där han uttryckte att Guds vilja, inte Jesu vilja, skulle ske.

Personlig uppenbarelse betyder inte att Gud uppfyller våra önskemål omedelbart. Vi måste också ha tålamod. Ibland kan tålamod också innebära att vi ska ha tålamod när det gäller vår egen tro, vårt hopp och tålamod i att ha kärlek.

Var tålmodig, var allvarlig, var måttlig, ha tålamod, tro, hopp och kärlek.”(L&F 6:19)

Många gånger när vi ber om något så kan det handla om att välja mellan två goda ting. Kanske blir svaret från Herren att det faktiskt inte spelar någon roll, vilket val du gör. Du kommer ändå att nå målet oavsett färdmedel.

Men jag vill sannerligen tala till er om er färd till det område varifrån ni kom. Låt bygga en båt, eller köp en, som det synes er gott, det gör mig detsamma, och påbörja raskt er resa till den plats som heter S:t Louis.” (L&F 60:5)

Visdomsordet i tiden

sylvestergrahamVisdomsordet, hälsoreglerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, som tillkom efter en uppenbarelse av kyrkans första profet Joseph Smith år 1833, består både av råd om vad man ska äta och som är nyttigt för kroppen och vad som man inte ska använda sig av då det är skadligt för kroppen. Visdomsordet var till sin början endast ett råd, vilket innebar att det inte sågs som tvunget att följa reglerna. Inte förrän in på 1900-talet blev en del av hälsoreglerna bindande och ställdes som krav för att man dels skulle kunna bli medlem i kyrkan och skulle få tillträde till kyrkans tempel. De regler som idag måste följas är avhållsamhet från droger, alkohol, tobak samt kaffe och svart eller grönt te.

I praktiken medför detta att de övriga råden, som fortfarande ”bara” är råd, inte behöver följas av medlemmarna i kyrkan och heller inte alltid följs. Övriga råd som ges är att medlemmar ska äta sparsamt med kött, men däremot äta spannmålsprodukter som vete samt i övrigt basera kosten på frukt och grönt. Druvor nämns särskilt.

De hälsoråd som ges är hållbara än idag och kan närmast jämföras med den sk Medelhavsdieten, där fokus läggs på att utesluta rött kött ur kosten och istället basera kosten på fisk, grönsaker, frukt och spannmål. Sparsamt med vin rekommenderas för att tillgodogöra sig av antioxidanter, något som också finns i själva druvan.

Medlemmar i kyrkan som fullt ut följer Visdomsordet har längre livslängd och mindre förekomst av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Nämnas i sammanhanget är att Sjundedagsadventister, som i större utsträckning avhåller sig från kött än vad medlemmar i Jesu Kristi Kyrka gör, och i likhet med medlemmar i Jesu Kristi Kyrka avhåller sig från tobak, alkohol och kaffe och te,  överlag är kända för sin hälsa och långa livslängd.

Hur tillkom då Visdomsordet? Jo, enligt kyrkans egna källor gick Joseph Smith i bön till Herren efter att han besvärats av cigarettrök från bröderna i kyrkan. Hans fru Emma klagade också på hur smutsigt det blev efter att bröderna när de samlades, spottade snus på golvet.

”When they assembled together in this room after breakfast, the first they did was to light their pipes, and, while smoking, talk about the great things of the kingdom, and spit all over the room, and as soon as the pipe was out of their mouths a large chew of tobacco would then be taken. Often when the Prophet [Joseph Smith] entered the room to give the school instructions he would find himself in a cloud of tobacco smoke. This, and the complaints of his wife at having to clean so filthy a floor, made the Prophet think upon the matter, and he inquired of the Lord relating to the conduct of the Elders in using tobacco, and the revelation known as the Word of Wisdom was the result of his inquiry.” (Källa: Brigham Young, Journal of Discourses, vol. 12, p. 158.)

 Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror vi på att återställelsen av kyrkan inte bara har genomförts inom själva samfundet, utan att Gud i alla tider har talat till alla folk och inspirerat dem. Som exempel nämns bl a att Gud inspirerade människor till att genomföra reformationen, vilket i sin tur banade väg för kyrkans återställelse. Det är också på detta sätt vi måste se på Visdomsordet. Kritik har riktats mot kyrkan eftersom de tankar som återfinns i Visdomsordet inte var nyheter vid denna tid. Istället anses Joseph Smith, tillsammans med andra intellektuella som verkade vid denna tid bl a poeten James Russel Lowell, pedagogen och reformatorn Bronson Alcott, far till den kända författarinnan Louisa Alcott och kvinnorättskämpen Amelia Jenks Bloomer  ha inspirerats av den presbyterianske pastorn Sylvester Graham.

 Från 1829 spreds hans hälsoidéer i nordöstra USA. För Graham var ett sunt levnadssätt starkt förknippat med sexuell återhållsamhet. Åt man kött kunde det leda till starkare sexuella lustar t ex. Hans program bestod förutom avhållsamhet från kött också av betoning på en kost baserat på fullkornsmjöl av vete, frukt och grönsaker. Han betonade också vikten av hygien där bad och daglig tandborstning ingick. Något som inte var helt självklart för den tidens människor. Förutom att bannlysa kött skulle heller inte starka kryddor och senap och ketchup ingå i dieten. Det kunde nämligen utlösa vansinne hos människor.

 Naturligtvis kan vi här se stora likheter mellan pastor Grahams läror och Visdomsordet, men i Visdomsordet motiveras inte avhållsamhet från vissa födoämnen med sexualitet eller mental hälsa, inte heller står det att man ska avhålla sig från kryddor eller senap och ketchup.

 Det var inte alla människor som uppskattade Sylvester Grahams hälsoläror. Han blev förföljd av bagare och slaktare som såg sina domäner hotade samt av människor som helt enkelt gillade att äta kött och vitt bröd.

 Idag är det inte många som minns Sylvester Graham, men det grahamsmjöl vi köper i butikerna är uppkallat efter honom och Kelloggs cornflakes tillkom efter inspiration från denna presbyterianske pastor.

http://www.lds.org/topics/word-of-wisdom?lang=eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_Wisdom

http://news.google.com/newspapers?nid=1893&dat=20000816&id=v7gvAAAAIBAJ&sjid=XtwFAAAAIBAJ&pg=2523,7092457