Kategoriarkiv: Psykologi

Base rate, sensationsskriverier och mental inkvisition

En viktig term som jag lärde mig när jag studerade psykologi på universitetet var begreppet base rate. Inom psykologi innebär begreppet information om den generella sannolikheten för en viss typ av händelse. Base rate används inom psykologi för att särskilja verkligheten (fakta) från hur människor upplever verkligheten. Rent psykologiskt upplever människor att den information som de exponeras för mest uppfattas som den vanligaste händelsen. Ett exempel på detta är hur människor uppfattar sannolikheten att dö i en flygplansolycka kontra sannolikheten att dö i diabetes. Eftersom massmedia formligen sköljer över oss information om i stort sett varenda större flygplansolycka som sker runt om i världen, men inte skriver speciellt mycket om människor som dör i diabetes leder detta till att människor i allmänhet är av den uppfattningen att det är större sannolikhet att dö i flygplansolyckor än att dö av diabetes. Sanningen är den att det faktiskt inte dör alls lika många människor i flygplansolyckor som i diabetes.

Massmedia har ett stort inflytande över människor. Dessvärre återspelar inte massmedia på något sätt base rate, utan istället fokuserar massmedia på sensationsskriverier. För ett par somrar sedan besökte jag Smyrnakyrkans musikcafé i Göteborg. Pingstförsamlingen hade bjudit in Göteborgspostens chefredaktör Peter Hjörne som intervjuades av bl a pingstpastor Tomas Sjödin. En fråga som ställdes var varför inte pingströrelsen syntes mer i massmedia. Peter Hjörne svarade spontant att massmedia skriver om sensationella saker och anledningen till att det inte skrivs så mycket om pingströrelsen är att där inte sker så mycket sensationellt.

Tillhör man en sk. sekt, som jag gör, så krävs det inte särdeles mycket för att skapa sensation. En sk. sekt är nämligen i sig själv något spektakulärt. Naturligtvis har detta med människans behov av normalitet att göra. Ingen ska sticka ut. Måste man nödvändigtvis vara religiös så får man hålla sig till de etablerade kyrkorna. Därför är det också så tacksamt för en person som gått ur en sk. sekt att vända sig till medierna och vräka ur sig hur hemskt han eller hon hade det i sekten. Alla ”vet ju” hur hemska sekter är, eller hur? Dessutom tillkommer automatiskt hela det begreppsmässiga kittet med dess sensationsskapande vokabulär: hjärntvätt, mind control, manipulation, auktoritet osv osv…. Kors i taket om man någonsin skulle stöta på en tidning som kritiskt granskade den före detta medlemmens uppgifter. Men vilken tidning bryr sig? Det viktiga är ju att sälja sin tidning och sensationer säljer. Dessutom hålls den fördomsfulla glöden bokstavligt talat vid liv av mer etablerade trossamfund som ser den sk. sekten som en villolära. Naturligtvis får man inte bränna upp mormoner och annat otyg på bål, eller dränka den misstänkta häxan, men den mentala inkvisitionen finns kvar. Detta innebär att det finns företrädare för mer etablerade samfund som inte drar sig för vilka metoder som helst för att förtala det samfund som de anser företräder villoläror. Tråkigt att massmedia inte har fattat detta, ännu tråkigare är att de förmodligen fattad detta, men bara tänker på att håva in förtjänster. Base rate och massmedia har nämligen inget mer gemensamt än att termen base rate ursprungligen har med ekonomi att göra. Allt handlar om pengar.