Kategoriarkiv: Sexualitet

De första kristna

Läser idag en artikel om de första kristna i Dagen, det handlar om hur det var i Efesos. Det som höll de kristna samman var den gemensamma etiken, och hur man levde sitt liv. Mormonkyrkan hade passat in där, då det handlade om att den sanna tron på Jesus gav sig uttryck som att man hade gemenskap med andra troende (därför behövs mötena i kyrkan), att ha en Kristuslik karaktär (kärlek, gudsfruktan, ödmjukhet), uppvisade en hög moral (primärt gällande sexualiteten), avsade sig denna världs rikedomar (det materiella, och då är tionde en bra början), vände sig från avguderiet (vi tror på en gudom, Fadern och Sonen och den Helige Ande), var villiga att lida för Kristus (att icke-kristna förföljer oss är logiskt, men när de kristna som är trogna kejsar Konstantin gör det så mår man illa i djupet av sitt inre).

Det går en skiljelinje mellan olika grupper av kristna, och den blev riktigt tydlig år 325 i Nicaea. Det är inte så att det var ett enhälligt beslut som skedde där, utan det var en liten minoritet som ställde upp på kejsar Konstantin och hans regim. I mitt personliga tyckande i denna fråga, så undrar jag hur makthungriga dessa kristna var. Var det så att de var trötta på att vara i minoritet (för de var verkligen det) och ville de köra över sina andra kristna syskon. När och var bestämde sig dessa kristna att de hellre var ovänner med andra kristna, och att det bästa sättet att sprida den kristna tron var genom att liera sig med statsmakten. Förstod de inte att resultatet blev förföljelse, deportation och död? Var de naiva, ignoranta, makthungriga, beräknande, eller vad?

Jag fattar inte att de kunde sända sina kristna syskon i döden, till ett oerhört lidande och obeskrivliga fasor. Hur kunde de glömma vad de romerska kejsarna var kapabla till om man blev deras vän. Jag förstår inte den ”mind control” som de romerska kejsarna hade över dessa kristna. Titta på Nicaea 325 och de andra koncilierna. De är som förhäxade. Är det av skräck och fruktan, eller är det att makten kittlar så skönt? Detta är obegripligt, fullkomligt obegripligt. Det har alltid funnits böcker förutom Bibeln, och man behöver inte göra en så stor sak av det hela. Bibeln har aldrig varit den enda heliga skriften, även om vissa försöker få det till det. Mormons bok är ett komplement till Bibeln, och Bibeln är alltid av största vikt i Mormonkyrkan. Läs mer

Unitarismen frodas i Utah

Att vara unitarist i Utah är fantastiskt. Det är inga problem alls även om unitarismen är en liten minoritet. Bra kontakt med mormoner, även om det skiljer en del i den teologiska tolkningen på vissa områden, t.ex. homosexualitet. Journalisterna frågar ofta efter unitaristernas åsikterer i olika frågor, och får mycket större och positiv mediarapportering än vad ders medlemsantal motsvarar.

Det är ca 100 medlemmar, varav ca 40 st homo-, bi- och transsexuella, och ca halva församlingen är ex-mormoner. Mormoner generellt respekterar unitaristerna trots deras olika teologiska tolkningar på bibeln. Mormoner brukar be för unitaristerna, inte attackera dem. Läs mer Läs mer

Mormonkyrkan och 12-stegsprogrammet

recovery

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga arbetar enligt 12-stegs programmet när man vill återhämta sig som missbrukare (alkohol, illegala droger, receptbelagda och receptfria läkemedel, tobak, kaffe, té, pornografi, ej lämpliga sexuella beteenden, spel, medberoende, mat). I USA, Mexico och Australien finns speciella grupper som träffas, och här i Europa har det startats upp grupper i England.

Om man inte kan åka till en sådan grupp, så kan man i alla fall ladda ner arbetsmaterialet/studieboken gratis, och den finns på flera språk, även på svenska. Den heter ”Återhämtningsprogram för missbrukare”, och har med tillstånd anpassats till kyrkans doktriner, principer och tro. Läs mer

Förutfattade meningar om mormoner

 1. mythsHar månggifte. Fel, avskaffades år 1890. Blanda inte ihop mormonerna med dem som blev uteslutna. Mormonerna är drygt 13 miljoner medlemmar.

 2. Tar emot statsbidrag precis som andra religiösa kyrkor, föreningar mm. Fel, ansöker ej om att få bidrag från stat, kommun eller landsting.

 3. Firar inte jul, påsk och pingst mm. Fel, firar det precis lika mycket som andra kristna.

 4. Använder inte bil, telefon, tv, radio, dator, internet mm. Fel, medlemmarna är moderna och positiva till teknisk utveckling.

 5. Tror att Gud skapade universum på 6 dagar. Fel, kyrkan tror att Gud organiserade kaoset/materien, men vet inte hur lång tid det tog.

 6. Tror på flera Gudar. Fel, kyrkan tror att Gud Fadern är ursprunget. Vi tillber bara honom och hans enfödde Son Jesus Kristus, inga andra. Ingen kan upphöjas över Fadern. Paulus talar om att bli ”medarvingar till Kristus” och att få ta del av gudomlig natur. Detta innebär att vi strävar efter att ta del av de gudomliga egenskaperna kärlek, godhet, barmhärtighet mm, och att någongång i framtiden själva vara sådana. Aldrig vara jämlika eller jämbördiga med Gud .

 7. Tror att alla utom kyrkans medlemmar kommer till helvetet. Fel, tror inte på ett bokstavligt helvete efter döden, utan det är våra egna brinnande samveten när vi upptäcker att vi levt på ett felaktigt sätt. Alla människor kommer till himmelen.

 8. Tror att kyrkans medlemmar kommer till himlen pga sina gärningar/arbete. Fel, medlemmarna bejakar både sitt kristna arv och att de har förfäder från Israels tio försvunna/förlorade stammar i Nordriket. Om man dagligen följer lagar och regler så bra som man kan, då får man mer och mer välsignelse från Gud, lite i taget.

 9. Gör inte militärtjänst. Fel, det finns medlemmar som är militärer, och poliser.

 10. Homosexuella får inte bli medlemmar. Fel, de får bli medlemmar, och de ska leva avhållsamt precis som alla andra singlar i kyrkan. Endast de som är gifta (en man med en kvinna) får ha sex.

 11. Är negativa till skolutbildning. Fel, de är positiva och studerar både gärna och mycket. Många har universitetsutbildning.