Kategoriarkiv: Skrifterna allmänt

Är bibeln sann?

Det är en mycket komplex fråga, beroende på att man då måste kunna bevisa varje enskild händelse. Min personliga övertygelse (och Mormonkyrkans) är att den är sann, men man måste ta hänsyn till alla olika översättningar, förlorade textdelar, medvetet lagt till text, tolkat översättningen lite felaktigt då en del ord får ändrad betydelse genom århundraden och årtusenden.

Vi kan se detta med det svenska språket. Vi skulle inte kunna förstå vikingarna precis så lätt, och det är tusen år bara. Det sägs vara väldigt likt isländskan som är ett vackert men i stort sett helt obegripligt språk.

Detta är vad som sker med språk – de utvecklas, ändras, och är mycket fascinerande. Tänk på Finland och Estland. De har ca 40% av orden gemensamt, men orden har olika betydelse i länderna. En gång i tiden betydde orden samma sak.

Som teolog är detta med språkets utveckling och förändring mycket intressant. Bibelns texter är jättegamla, och mycket av visheten som förmedlas är samma som grannländernas. Inget nytt under solen!  Det är därför som man måste vara försiktig med att vara tvärsäker på vad som egentligen står i bibeln.

Arkeologerna har hittat en del gamla pergament, historiska städer, en och annan sten, mynt, verktyg mm. Men det betyder inte att det bevisar att bibeln är sann. Det kan tyvärr vara så att folk ville berätta några riktigt bra och trovärdiga historier för att fånga dåtidens människors öron. En dåtida stand-up.

Människor sitter kring elden och lyssnar på den som berättar intressanta historier som är påhitt. En parallell till nutida tv-draman där en del fakta slängs med och resten är påhitt. Det kan vara så illa faktiskt.

Fast jag tror inte att det är riktigt så illa. Men man måste ta det med i beräkningen. Faktiskt! Och hur gör man då, för att ta med detta i beräkningen? Jo, det är då alla de här berömda mormon-reglerna kommer in.

Vi blir frälsta av nåd (jodå, kristna mormoner tror faktiskt på detta också, precis som alla andra kristna). Nåd kan man ju få om bibelns berättelser är sanna, och det som berättas om Jesus är sant, och om man tar emot honom som sin Herre och Frälsare och blir hans efterföljare.

Men skulle det vara ett falsarium, ja då gäller det att vara skötsam, bry sig om sin medmänniska, anstränga sig att vara snäll och hjälpsam. Ja, ni vet, det där lite tråkigt präktiga. Det betyder att vi kristna mormoner garderar med 1X2.

Visst, det är lite jobbigare, men bra mycket säkrare teologiskt. Och skulle bibelns berättelser vara sanna (precis som vi tror), ja då är de goda gärningarna mera som en bonus, men inte åt oss själva utan åt våra medmänniskor. För det är ju faktiskt roligt att vara snäll och hjälpsam.

Vi tror ju också att Jesus vill att vi ska vara snälla och hjälpsamma mot våra medmänniskor. Sanningen är den att i alla religioner så finns just detta om att hjälpa sin nästa, ta hand om främlingen osv. När det är så många som tycker lika dant kan det ju inte vara fel. Aldrig någonsin.

Martin Luther

Det finns många saker som Martin Luther skulle hålla med Joseph Smith. Luther ansåg inte att bibeln var felfri. Det vore fel att säga att han var mormon, men hans teologiska syn är inte identisk med dagens evangelikala kristna heller.

Martin Luther gjorde oerhört mycket för Guds rike då han översatte bibeln till tyska. När man sedan upptäcker att han också trodde att människor kunde få möjlighet att ändra sig efter döden och börja tro på Jesus, då hoppar hjärtat till hos många. Det är inte bara mormoner som tror det alltså.

Enligt Luther så kan man alltså lära sig saker efter döden, för med nya lärdomar så är det möjligt att förstå vad Jesus har gjort för oss människor. Det är Jesus Kristus som är allas vår Herre och Frälsare, och utan honom så finns det inget hopp. Allt är bara nåd, för vad än vi gör så gör vi det i Herrens kraft då vi är Hans lärljungar i all enkelhet.

”God forbid, that I should limit the time of acquiring faith to the present life. In the depths if the Divine mercy, there may be opportunity to win it in the future state.”

”Gud förbjude att jag skulle begränsa tiden för att förvärva tro till det nuvarande livet. I djupet av den gudomliga nåden kan det finnas möjlighet att erövra den i ett framtida tillstånd.”

(Brev till Hansen von Rechenberg, 1522, (Luther’s briefe, ii. 454. Citerad sid 168, The After Life av Henry Buckle, Georg W. Jacobs & Co. Phila., Pa.)) Läs mer

Trosartiklarna

 1. articles of faithVi tror på Gud, den evige Fadern, på hans Son Jesus Kristus och på den Helige Anden.

 2. Vi tror att människorna kommer att straffas för sina egna synder och inte för Adams överträdelse.

 3. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och förordningar.

 4. Vi tror att evangeliets första grundsatser och förordningar är: Tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse, nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse, handpåläggning för den Helige Andens gåva.

 5. Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna i dess förordningar måste kallas av Gud genom profetia och handpåläggning av dem som har myndighet.

 6. Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare.

 7. Vi tror på tungomålsgåvan, profetia, uppenbarelse, syner, helbrägdagörelse, uttydning av tungomål och så vidare.

 8. Vi tror att Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt. Vi tror också att Mormons bok är Guds ord.

 9. Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.

 10. Vi tror på Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas återkomst, att Sion (Nya Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen kommer att regera på jorden samt att jorden kommer att förnyas och erhålla sin paradisiska härlighet.

 11. Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja hur, var eller vad de vill.

 12. Vi tror på att erkänna konungar, presidenter, styresmän och domstolar samt att lyda, ära och understödja lagarna.

 13. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, barmhärtiga och dygdiga och att göra gott mot alla, ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning: Vi tror allting, vi hoppas allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda allting. Vi söker efter allt som är dygdigt, älskligt, prisvärt och gott.