Kategoriarkiv: Tempel

Krister Stendahl om mormontempel

Krister Stendahl var en världsberömd svensk luthersk teolog som jobbade som professor på Harvard. Han var mycket positiv till Mormonkyrkan även om han inte alltid hade en exakt likadan teologisk tolkning. Stendahl hade velat besöka ett mormontempel och uppleva Gud.

Han sa att tillbedjan i ett mormontempel var en ”underbar sak.” ”Jag kunde se mig själv ta del av den handling som ett sätt att utöka de välsignelser som har kommit mig till del i och genom Jesus Kristus,” säger Stendahl i en kyrkvideo.

”Det är ett underbart sätt att låta det eviga blanda sig med det världsliga, som på sätt och vis är vad kristendomen handlar om. … Det är att göra väggen porös mellan tid och evighet.” Läs mer

Krister Stendahl var en nära vän till mormonerna, och hjälpte till så att det var möjligt att bygga ett tempel i Västerhaninge i Stockholm då anti-mormoner ville stoppa bygget. Han hade väldigt gärna velat möta Gud i templet, och kyrkan har en film där han talar om tempel.

Han skrev även en artikel om ”dop för de döda” (ställföreträdande dop) i Encyclopedia on Mormonism, där han försvarar Mormonkyrkans tradition och visar på de kristna urkyrkliga traditionerna som fanns. Det är med andra ord inget nytt påfund som vissa beskyller mormonerna för.

Den svenska lutherska teologen Krister Stendahl (1921-2008) specialicerade sig i Nya Testamentet.

Han har ifrågasatt den forskning som gjorts ifrån Augustinus och framåt, och försöker förmedla nya tankegångar angående studiet av Paulus, då man måste se den omgivande tankemiljön och till den historiska kontexten i det samhälle som Paulus verkade i.

Det fanns spänningar mellan judiska kristna och icke-judiska konvertiter, precis som vi ser idag mellan å ena sidan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonkyrkan) och å andra sidan de protestantiska, katolska och ortodoxa kyrkorna.

Stendahl skapade Stendahl’s tre regler om religiös förståelse (på bloggens högra spalt). Han var en vän till mormonerna och försvarade dem då det blev högljudd opposition om templet i Västerhaninge.

1) Om du vill veta något om en religion, fråga då de trofasta medlemmarna, inte fienden.

2) Jämför inte din egen religions bästa sidor med andras religioners sämsta sidor.

3) Lämna rum och tillåt helig avund. Det är ok att beundra andra religioner även om man inte vill bli medlem. Läs mer

Stendahl var inte medlem i Mormonkyrkan, och ville aldrig bli det, men han uppskattade mycket i kyrkans tro.

Stendahl medverkade i videon ”Why Mormons Build Temples” och ”Between Heaven and Earth.” Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer Läs mer

Saker du inte visste om mormoner

 1. top secretBär oftast inga religiösa symboler. Det är bara mormoner som är präster (kaplaner) i USA’s militär som har ett kors på kragen på sin uniform.

 2. Inte alla mormoner har de heliga tempelunderkläderna, bara de som har tillstånd till att besöka templen, dvs har en tempelrekommendation.

 3. Ungefär 40% av medlemmarna är aktiva i kyrkan (går på åtminstone ett möte i kvartalet).

 4. Ungefär 20% av medlemmarna har en tempelrekommendation.

 5. Medellivslängden i Salt Lake City är 11 år högre än resten av USA. Kyrkans regler är bra.

 6. Den som blir medlem i kyrkan återupprättas både som kristen och får veta sin israeliska stamtillhörighet. Israel splittrades upp i Sydriket och Nordriket, senare deporterades de tio stammarna i Nordriket, följde med nomadiska stammar (assimilerades) norrut mot ej bebodda trakter och hamnade bla i Europa.

 7. På grund av vår israeliska stamtillhörighet vi har ärvt av våra förfäder, i kombination med vår tro på Jesus Kristus som vår Herre och frälsare, så får vi mycket ofta bönesvar (i en undersökning hade medlemmarna fler bönesvar än katoliker, ortodoxa, evangelikaler mm).

 8. Tror att de blir frälsta pga sin tro på Jesus Kristus, inte pga gärningar/arbete (kristna ledare i andra kyrkor vill gärna tänja på sanningen lite om vår tro, för att skrämma folk som är nyfikna på oss och kanske skulle vilja bli medlemmar så småningom).

 9. De som besöker oss upplever att de har kommit till urkyrkan, som den var på apostlarnas tid. En lika dan organisation som Jesus Kristus organiserade när han levde här på jorden för 2000 år sedan.

 10. Män och kvinnor är jämlika, behöver varandra.

 11. Både män och kvinnor får lov att tala (predika) på sakramentsmötet (gudstjänsten). Alla mogna aktiva medlemmar får erbjudande om att tala.

 12. Prästerna har ingen lön för sitt arbete, det är en lekmannakyrka.