Kategoriarkiv: Teologi

Martin Luther

Det finns många saker som Martin Luther skulle hålla med Joseph Smith. Luther ansåg inte att bibeln var felfri. Det vore fel att säga att han var mormon, men hans teologiska syn är inte identisk med dagens evangelikala kristna heller.

Martin Luther gjorde oerhört mycket för Guds rike då han översatte bibeln till tyska. När man sedan upptäcker att han också trodde att människor kunde få möjlighet att ändra sig efter döden och börja tro på Jesus, då hoppar hjärtat till hos många. Det är inte bara mormoner som tror det alltså.

Enligt Luther så kan man alltså lära sig saker efter döden, för med nya lärdomar så är det möjligt att förstå vad Jesus har gjort för oss människor. Det är Jesus Kristus som är allas vår Herre och Frälsare, och utan honom så finns det inget hopp. Allt är bara nåd, för vad än vi gör så gör vi det i Herrens kraft då vi är Hans lärljungar i all enkelhet.

”God forbid, that I should limit the time of acquiring faith to the present life. In the depths if the Divine mercy, there may be opportunity to win it in the future state.”

”Gud förbjude att jag skulle begränsa tiden för att förvärva tro till det nuvarande livet. I djupet av den gudomliga nåden kan det finnas möjlighet att erövra den i ett framtida tillstånd.”

(Brev till Hansen von Rechenberg, 1522, (Luther’s briefe, ii. 454. Citerad sid 168, The After Life av Henry Buckle, Georg W. Jacobs & Co. Phila., Pa.)) Läs mer

Trosartiklarna

 1. articles of faithVi tror på Gud, den evige Fadern, på hans Son Jesus Kristus och på den Helige Anden.

 2. Vi tror att människorna kommer att straffas för sina egna synder och inte för Adams överträdelse.

 3. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad till evangeliets lagar och förordningar.

 4. Vi tror att evangeliets första grundsatser och förordningar är: Tro på Herren Jesus Kristus, omvändelse, nedsänkningsdop till syndernas förlåtelse, handpåläggning för den Helige Andens gåva.

 5. Vi tror att en man för att predika evangeliet och betjäna i dess förordningar måste kallas av Gud genom profetia och handpåläggning av dem som har myndighet.

 6. Vi tror på samma organisation som i den ursprungliga kyrkan, nämligen apostlar, profeter, herdar, lärare, evangelister och så vidare.

 7. Vi tror på tungomålsgåvan, profetia, uppenbarelse, syner, helbrägdagörelse, uttydning av tungomål och så vidare.

 8. Vi tror att Bibeln är Guds ord i den mån den är rätt översatt. Vi tror också att Mormons bok är Guds ord.

 9. Vi tror allt vad Gud har uppenbarat, allt vad han nu uppenbarar och vi tror att han ännu kommer att uppenbara många stora och viktiga ting angående sitt rike.

 10. Vi tror på Israels bokstavliga insamling och de tio stammarnas återkomst, att Sion (Nya Jerusalem) kommer att grundläggas på det amerikanska fastlandet, att Kristus personligen kommer att regera på jorden samt att jorden kommer att förnyas och erhålla sin paradisiska härlighet.

 11. Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja hur, var eller vad de vill.

 12. Vi tror på att erkänna konungar, presidenter, styresmän och domstolar samt att lyda, ära och understödja lagarna.

 13. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, barmhärtiga och dygdiga och att göra gott mot alla, ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning: Vi tror allting, vi hoppas allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna uthärda allting. Vi söker efter allt som är dygdigt, älskligt, prisvärt och gott.