Kategoriarkiv: Teologi

Lucy Walker – en av Joseph Smiths fruar

30102678_122861881853Nu kommer FairMormon att påbörja en videoserie om Joseph Smiths fruar. Lucy Walker är den första i denna serie.

”After much suffering and sadness, the Walker family settled in Nauvoo where they became acquainted with the Prophet Joseph Smith and lived with his family for a number of years. May 1st, 1843, Lucy was married by Wm. Clayton to the Prophet Joseph as a plural wife.”

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gr&GRid=30102678

http://en.fairmormon.org/Mormonism_and_polygamy/Divine_manifestations_to_plural_wives_and_families

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=0AFZEfSRsa8?rel=0]

Synen på äktenskapet ändras inte

vatican-summit-banner-2

Påven bjöd in till en konferens i Rom. Där träffades många religiösa ledare som delade med sig sin tradition kring äktenskapet. Alla hade de samma syn på det hela. Män och kvinnor kompletterar varandra och har olika roller, och ett barn behöver sin mamma och pappa.

De religiösa ledarna kände sig stärkta av konferensen och de kände att de hade en utmaning framför sig att ta itu med. Det svåra för dem kommer att bli då de vill kunna möta alla människor som är HBTQ-are i just deras livssituation. De är inte heterosexuella, och de känner att de inte passar in den religiösa normen. Dessutom så är de inte HBTQ-are pga att de valt det, utan de är födda sådana.

Detta är naturligtvis en stor besvikelse för alla dem som vill se en ändring och att samkönade äktenskap ska tillåtas. Påven väckte en förhoppning för ett litet tag sedan genom att han ville att tonen mot homosexuella skulle tonas ner och bli mjukare och inkluderande. De är besvikna nu och anser att påven har vänt kappan efter vinden.

http://www.mormonnewsroom.org/vatican2014?cid=HPMO111714483

http://humanum.it/en/

http://gaybladet.se/fran-alskad-till-hatad-paven-vander-kappan-efter-den-katolska-vinden-9482732/

http://www.mormonnewsroom.org/article/transcript-president-eyring-addresses-vatican-summit-marriage

http://www.deseretnews.com/article/865615986/Faith-leaders-leave-Vatican-with-high-hopes-for-the-beginning-of-a-new-marriage-movement.html

 

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=HBdQlP5QA1o?rel=0]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=jSgLO9FYgxM&w=560&h=315]

Social trinitarism – mormoners sätt att tolka treenigheten

trinity

De senaste 50 åren har nydanande teologer försökt att beskriva den katolska treenighetsläran från 325 i Nicaea på ett modernare sätt. Världsbilden har förändrats, och i och med detta så behövs ett nytt sätt att beskriva Gudomen, dvs Gud Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande.

Vad inte många teologer tänker på är att Joseph Smith verkligen var en föregångare i detta, och han beskrev det redan under sin livstid. Men på den tiden var denna hans uppenbarelse lite väl magstark för dåtidens teologer. Resultatet för JS blev att han svartmålades i media och folkmun, han förföljdes och till slut blev han mördad. Även en del av hans efterföljare fick lida mycket, och en del av dem blev mördade de också.

Skulle samma sak hända idag? Troligen inte, för nu för tiden så är det ganska så vanligt att man hör talas om att folk har mött änglar, och både en och annan säger sig ha mött Jesus.

Tiden har hunnit ifatt JS nu, och numera så kallar man det hela för social trinitarism. Det finns lite olika tolkningar (undergrupper) av social trinitarism, och inom Mormonkyrkan så tror man att Gud Fadern kan manifestera sig fysiskt om han vill och har lust med det.

Nedan kommer några videos från en person som tror på social trinitarism. Det är Steve Thomason, som är en modern luthersk teolog som håller på med sin PhD. I hans tolkning av social trinitarism kan Gud Fadern inte manifestera sig fysiskt (mormoner tror att Gud Fadern kan det). Det verkar som så i alla fall när jag ser på hans fina videos som är väl värd att titta på. Han förklarar teologin genom animation.

När han talar om att Gud är oändlig och att vi människor är ändliga, så är det syndafallets konsekvenser som han talar om. Syndens lön är döden, och utan Jesus Kristus så är vi människor förlorade. Jesu försoningsverk gjorde att alla människor kommer att uppstå och få en odödlig kropp och i och med detta kunna existera i evighet, men för att få del av Guds liv så behövs det att vi har Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare. Det är stor skillnad på att ha en odödlig kropp och existera i evighet och att få ta del av Jesu Kristi eviga liv.

Jag hoppas att ni förstår skillnaden, för den är oerhört stor. Om man lever ett liv utan Jesus så är det ens egen kraft, styrka och kunskap som man förlitar sig på, men om man lever ett liv där Jesus Kristus är Herre och Frälsare så är det hans kraft, styrka och kunskap som man kan få ta del av. Vi människor väljer själva, vi har ett fritt val hur vi vill ha det.

Jag har tidigare skrivit om social trinitarism, och det är alltid aktuellt för oss mormoner då vi så ofta blir missuppfattade av andra kristna alldeles helt i onödan.

http://mormonlady.com/2011/10/02/social-trinitarism/

http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Trinity

https://www.youtube.com/user/VibbleSpace/videos

http://www.deepintheburbs.com/

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=uGVLzyz5QQc?rel=0]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=fe78DHHgF_s?rel=0]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=yWvLydafN7A?rel=0]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=5a-8pJ4Bvbc?rel=0]

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=XpBqOsY1qZM?rel=0]

Varför är mormoner så framgångsrika?

Jan TorégeJan Torége, som är ekonom med inriktning på statistik och nationalekonomi, arbetar sedan hösten 2000 som utredare/omvärdesbevakare på Sveriges Kommuner och Landsting.

Han har i sin blogg Socialt Kapital skrivit om mormoner och tar upp flera aspekter som finns inbyggd i deras kultur.

Han beskriver sin blogg så här:

Den här bloggen handlar om socialt kapital. En tillgång som forskare menar har en avgörande inverkan på såväl människors trygghet, hälsa och välmående som på länders effektivitet, ekonomi och utveckling.

Tanken är att bloggen ska bli en portal för frågor som rör ämnen som tillit, tolerans och socialt kapital. Jag vill här samla det som andra skriver om dessa ämnen, tipsa om artiklar, böcker och videoklipp samt själv skriva om de tankar jag har.

Torége funderar kring ämnet i sitt senaste blogginlägg om varför mormoner är så framgångsrika, och han kommer med en del intressanta tankar kring detta.

Summa summarum är att han anser att mormonerna är en sluten sekt med social kontroll, men att missionärerna får komma ut i världen i två år och se sig om och att detta är positivt. Dessa två faktorer skulle då till stor del kunna balansera varandra, men det förklarar inte allt.

Det sociala kapitalet skulle alltså enligt honom hämmas och i och med detta så skulle det bli brist på innovativa och nyskapande idéer.

Mitt svar är att mormonerna inte alls är en sekt, utan är en vanlig frikyrka med en alternativ teologisk tolkning av treenigheten, sk social trinitarism. Idéer och nyskapande finns det massor av också.

Ordet sekt är negativt och dömande, och hur ska man kunna döma i ett mångkulturellt och pluralistiskt samhälle? Precis som majoriteten av det svenska folket har ändrat språkbruk och inte längre kallar romer för zigenare, så ska de skyndsamt sluta upp med att använda ordet sekt.

Det går alldeles utmärkt att kalla Mormonkyrkan för en frikyrka, för även om Svenska kyrkan och den svenska staten numera är åtskilda, så har den kyrkan ändå trots allt en särställning fortfarande. Mormonkyrkan är en frikyrkan bland alla andra frikyrkor.

http://www.socialtkapital.nu/uncategorized/varfor-gar-det-sa-bra-for-mormoner/

http://ldsliving.com/story/74878-7-things-you-didnt-know-a-mormon-invented

http://ldsliving.com/story/75227-7-more-things-you-didnt-know-a-mormon-invented

http://www.famousmormons.net/

 

Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna

teologiskbok_-865849809_w370Pingströrelsen har kommit ut med en viktig bok. I den boken så kan pingstvänner läsa mera om den tro som de bekänner sig till. Något som är spännande är att Pingströrelsen numera har närmat sig Mormonkyrkans syn på förlåtelse, dop och pånyttfödelse.

Denna teologiska process och förnyelse som Pingströrelsen befunnit sig i ger nu resultat tillslut. Det går inte att bortförklara dopet, och det går inte att skjuta upp det heller om man vill ta del av det kristna livet till fullo. För att kunna få ta del av det kristna livet så behöver man bli döpt. Punkt slut!

Ingen är gladare än jag att de nu äntligen har nått därhän att de verkligen vill betona dopets betydelse. De vågade äntligen fråga sig vad som stod i Bibeln och slutade upp med att ha en massa personligt tyckanden både hit och dit.

Men jag förstår att en del pingstvänner kommer att bli rent ut sagt förbaskade och säga att de är heligt vreda, och vågorna kommer nog att gå höga ett bra tag framöver. Men det är sådant som ledarna får ta, det tillhör jobbet.

Eftersom Pingströrelsen har så många medlemmar och de har samarbete med en hel del andra samfund dessutom, så kommer allt detta arbete som det Teologiska Nätverket gjort även påverka resten av frikyrkosverige i stort.

”Den nyutkomna boken Trons hemlighet – vägledning i de kristna grunderna kan beskrivas som en ”katekes” för pingstvänner. Boken är resultatet av tio års arbete inom Teologiska Nätverket i Pingst, och är ett uttryck tro och teologi såsom den i allt väsentligt förkunnas i svenska pingstförsamlingar i dag.

– Boken har växt fram i en dynamisk process av samtal, reflektion och bibelstudier, säger Teologiska Nätverkets ordförande, Dan Salomonsson, föreståndare för pingstkyrkan i Uppsala. Vi har satt oss ner med våra biblar och försökt tillämpa samma praxis som de första generationerna pingstvänner. När de sökte klarhet i olika teologiska ämnen utgick de alltid från frågan: Vad säger Bibeln?
    Genom att inte ge i uppdrag till olika personer i nätverket att skriva var sitt kapitel, vilket annars är ett vanligt tillvägagångssätt, utan låta texten ta form i en process av samtal och anteckningar inom gruppen, har man inom Teologiska nätverket valt ett mer tidskrävande sätt att arbeta.
    – Det har dock visat sig vara långt mer utmanande, meningsfullt och fruktbart för oss alla, menar Dan Salomonsson. Olika personer inom vårt nätverk har sedan fått i uppdrag att sammanställa och redigera det arbete vi tillsammans utfört.”

http://www.pingst.se/viewNavMenu.do?menuID=38&oid=17920

Några teologiska uttalanden som finns i boken:

”I dopet sänks vi ned i vanligt vatten, den som döper uttalar den kristna bekännelsen över oss och Anden verkar till rening och pånyttfödelse” (sidan 181).

”När Faderns, Sonens och Andens namn uttalas över den som låter döpa sig får människan en ny identitet” (sidan 185).

”Vårt barnaskap grundar sig inte på gärningar utan är ett privi­legium som vi fötts till genom dopet” (sidan 187).

”I dopet helgas alltså människan genom förlåtelsen och genom Andens gåva och invigs till livslång gemenskap med Kristus” (sidan 183)

Dan Salomonsson, ordförande i Teologiska nätverket i Pingst säger:

”Dopet är inte bara en symbolisk handling. Denna över­tygelse delar vi som pingst­vänner med en stor majo­ritet av kristna i den världsvida kyrkan sedan apost­l­a­r­nas dagar.”

 http://www.dagen.se/debatt/dopet-%C3%A4r-inte-bara-en-symbolisk-handling-1.276410