Kategoriarkiv: Utbildning

Mormonkyrkan – skapelse – intelligent design – evolution

Kyrkan har ingen officiell åsikt angående evolution respektive skapelse eller intelligent design. Varje medlem har rätt att uttrycka sin åsikt angående ämnet. Första presidentskapet har uttryckt sina åsikter tre gånger:

Läs mer Läs mer Läs mer

Men några generalauktoriteter och medlemmar har uttryckt sin positiva syn på evolution. Med andra ord, då kyrkans 15 högsta ledare inte är ense i detta ämne, så har inte kyrkan någon officiell åsikt.

Man måste komma ihåg att kyrkan är mycket positiv till både vetenskap och skrifterna. På Brigham Young University så undervisas det i evolutionslära.

Det är det som lärs ut inom det naturvetenskapliga området, men på ett sätt som gör att man kan fortsätta att ha sin tro på Gud.

http://www.gregkofford.com/products/mormonism-and-evolution