Mormon Index

mormon indexEn del ekonomer har snappat upp en ny sak som kan mäta hur det står till ekonomiskt i USA. De kallar det för Mormon Index. Vid sämre ekonomiska tider så är det högre aktivitet i Biskopens förrådshus (kyrkan hjälper nödställda medlemmar att få mat därifrån), dvs Mormon Index ökar.

Ju mer medlemmmarna behöver hjälp, eller bunkrar upp matförråd, så syns det i Mormon Index. Kyrkan rekommenderar att bygga upp ett förråd av mat, bla torrvaror och konserver. Läs mer

Mormoner hjälper nödställda med annan troslära

humanitarian-headerNär Jesu lärljungar, medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga strävar efter att följa Frälsarens förmaning att föda de hungriga, ge dryck till de törstiga, ta emot främlingen, klä den nakne, och besöka dem som är sjuka och är i fängelse (se Matteus 25:35-36).

Kyrkan sponsrar humanitär hjälp och utvecklingsprojekt runt om i världen till förmån för dem med annan troslära. Dessa projekt inkluderar bistånd till katastrofhjälp vid tider av katastrofer och program som stärker självtilliten hos individer, familjer och samhällsgrupper.

Hundratals av kyrkliga heltidsvolontärer med skicklighet och erfarenhet i utbildning, agrikultur, socialt arbete, affärsverksamhet, och medicin tjänar på många ställen i världen som en del av dessa humanitära projekt. Kyrkan leder humanitärt arbete på många håll i världen. Från 1995 till 2007 sörjde kyrkan för mer än 8 miljarder kr (mer än $1.01 miljarder) i total hjälp till behövande individer i 165 länder. Läs mer

Liknelsen om de saknade lamporna

parable of the lampI en viss bergsby i Europa många hundra år sedan, undrade en adelsman vilket arv han skulle lämna till sina bybor. Till slut bestämde han sig för att bygga en kyrka åt dem. Ingen såg de slutgiltiga planerna för kyrkan förrän den var färdig.

När människorna samlades, förundrade de sig över hur vacker och fullkomlig den var. Därefter frågade någon, ”Men var är lamporna? Hur kommer det att bli tänt?” Adelsmannen pekade på några konsoller på väggarna.

Sedan gav han varje familj en lampa som de skulle ta med sig varje gång de kom till kyrkan. ”Varje gång ni är här kommer platsen där ni sitter att lysa upp,” sade adelsmannen. ”Varje gång som ni inte är här, så kommer platsen vara mörk. Detta för att påminna er om att varje gång ni misslyckas med att komma till kyrkan, någon del av Guds hus blir mörk.”

Mormonkyrkan och 12-stegsprogrammet

recovery

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga arbetar enligt 12-stegs programmet när man vill återhämta sig som missbrukare (alkohol, illegala droger, receptbelagda och receptfria läkemedel, tobak, kaffe, té, pornografi, ej lämpliga sexuella beteenden, spel, medberoende, mat). I USA, Mexico och Australien finns speciella grupper som träffas, och här i Europa har det startats upp grupper i England.

Om man inte kan åka till en sådan grupp, så kan man i alla fall ladda ner arbetsmaterialet/studieboken gratis, och den finns på flera språk, även på svenska. Den heter ”Återhämtningsprogram för missbrukare”, och har med tillstånd anpassats till kyrkans doktriner, principer och tro. Läs mer

Påven ändrar sig

popeIdag får vi uppleva något som inte händer så ofta. Vatikanen lyfte bannlysningen av fyra biskopar i brödraskapet Pius den tionde (SSPX som utfärdades 1988. Deras djupa och hängivna katolska tro har tydligen berört påven djupt. Detta som påven har gjort ska verka för att nå en full gemenskap, vilket tar någon tid.

Eftersom påven inte är ofelbar (trots att det finns uttalanden om detta), så skulle man ju kunna hoppas på att påven med lika stor iver ändrar beslut som tidigare påvar tagit, tex dopet (var från början bara nedsänkningsdop, ej lite vatten på huvudet som dök upp ungefär år 110-150 eKr), ställföreträdande dop för de döda (förbjöds först på den kyrkliga synoden i Hippo år 393 e Kr, innan dess praktiserades det i urkyrkan), synen på Guds natur (från början var Gud förstådd som tre skilda personer, ändringen skedde på 300-talet) osv. Fast man ska kanske inte hoppas på för mycket, eller?

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormonkyrkan) håller trofast fast vid kyrkans ursprungliga värden som Jesus och hans apostlar lärde ut. Mormoner hoppas alltid i sina hjärtan att detta skall uppskattas av andra kristna. Vi kallar medlemmar i andra kristna kyrkor för kristna, trots att de ändrat en del i sin teologi, för vi respekterar dem och uppskattar deras hängivna tro på Gud.

Ephesians 2:8-10