Mormoner framstående i bildkonst och skulptur med västernmotiv

ca

År 1965 grundades Cowboy Artists of America (CAA), en exklusiv organisation med ca två dussin medlemmar som ägnar sig åt bildkonst och skulptur med västernmotiv. Flera stycken av medlemmarna är mormoner, bla en tidigare ordförande Jim Norton (Santaquin, Utah).

De ägnar sig åt att porträttera livsstilen hos cowboys och den amerikanska västern, både som den var och hur den lever vidare. Deras konst är eftersökt av konstsamlare av västernmotiv, och når ofta höga priser på auktioner. Det finns flera dussin västernartister i Utah som är mormoner. Läs mer

Mormon Index

mormon indexEn del ekonomer har snappat upp en ny sak som kan mäta hur det står till ekonomiskt i USA. De kallar det för Mormon Index. Vid sämre ekonomiska tider så är det högre aktivitet i Biskopens förrådshus (kyrkan hjälper nödställda medlemmar att få mat därifrån), dvs Mormon Index ökar.

Ju mer medlemmmarna behöver hjälp, eller bunkrar upp matförråd, så syns det i Mormon Index. Kyrkan rekommenderar att bygga upp ett förråd av mat, bla torrvaror och konserver. Läs mer

Mormoner hjälper nödställda med annan troslära

humanitarian-headerNär Jesu lärljungar, medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga strävar efter att följa Frälsarens förmaning att föda de hungriga, ge dryck till de törstiga, ta emot främlingen, klä den nakne, och besöka dem som är sjuka och är i fängelse (se Matteus 25:35-36).

Kyrkan sponsrar humanitär hjälp och utvecklingsprojekt runt om i världen till förmån för dem med annan troslära. Dessa projekt inkluderar bistånd till katastrofhjälp vid tider av katastrofer och program som stärker självtilliten hos individer, familjer och samhällsgrupper.

Hundratals av kyrkliga heltidsvolontärer med skicklighet och erfarenhet i utbildning, agrikultur, socialt arbete, affärsverksamhet, och medicin tjänar på många ställen i världen som en del av dessa humanitära projekt. Kyrkan leder humanitärt arbete på många håll i världen. Från 1995 till 2007 sörjde kyrkan för mer än 8 miljarder kr (mer än $1.01 miljarder) i total hjälp till behövande individer i 165 länder. Läs mer

Liknelsen om de saknade lamporna

parable of the lampI en viss bergsby i Europa många hundra år sedan, undrade en adelsman vilket arv han skulle lämna till sina bybor. Till slut bestämde han sig för att bygga en kyrka åt dem. Ingen såg de slutgiltiga planerna för kyrkan förrän den var färdig.

När människorna samlades, förundrade de sig över hur vacker och fullkomlig den var. Därefter frågade någon, ”Men var är lamporna? Hur kommer det att bli tänt?” Adelsmannen pekade på några konsoller på väggarna.

Sedan gav han varje familj en lampa som de skulle ta med sig varje gång de kom till kyrkan. ”Varje gång ni är här kommer platsen där ni sitter att lysa upp,” sade adelsmannen. ”Varje gång som ni inte är här, så kommer platsen vara mörk. Detta för att påminna er om att varje gång ni misslyckas med att komma till kyrkan, någon del av Guds hus blir mörk.”

Mormonkyrkan och 12-stegsprogrammet

recovery

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga arbetar enligt 12-stegs programmet när man vill återhämta sig som missbrukare (alkohol, illegala droger, receptbelagda och receptfria läkemedel, tobak, kaffe, té, pornografi, ej lämpliga sexuella beteenden, spel, medberoende, mat). I USA, Mexico och Australien finns speciella grupper som träffas, och här i Europa har det startats upp grupper i England.

Om man inte kan åka till en sådan grupp, så kan man i alla fall ladda ner arbetsmaterialet/studieboken gratis, och den finns på flera språk, även på svenska. Den heter ”Återhämtningsprogram för missbrukare”, och har med tillstånd anpassats till kyrkans doktriner, principer och tro. Läs mer

Ephesians 2:8-10